Jdi na obsah Jdi na menu
 


Rodinný lékař | www.rodinnylekar.czLékařský slovník- počet nalezených slov: 2398 Přejdi na: A B C D E F G H CH I J K L M N O P R S Š T U V X Z A nahoru abdomen břicho abdominální/abdominalis břišní ablace odnětí, operativní odstranění nemocí postižených částí těla abnormální to, co se výrazně odlišuje od normy, tj. od toho, co je obvyklé abort potrat abraze obroušení, např. zubu abstinence zdrženlivost od požitků, např. od pití alkoholu, kouření apod. abulie nerozhodnost, chorobné oslabení schopnosti jednat, např. při neurózách abúzus nadužívání návykových drog, např. alkoholu, nikotinu apod. acidita míra kyselosti, např. a. žaludeční šťávy acidóza vzestup kyselých látek v krvi ACTH adrenokoritkotropní hormon, tvořený v předním laloku hypofýzy, reguluje činnost nadledvin adaptace přizpůsobení organizmu podmínkám prostředí Addisonova choroba choroba vyvolaná sníženou funkcí kůry nadledvin adenitida/adenitis zánět žlázy, např. mízní adenokarcinom zhoubný nádor ze žlázového epitelu, může mít zachovalou strukturu i produkci sekretu adenom nezhoubný nádor žlázového epitelu, strukturou podobný původní žláze, někdy i se zachovalou sekrecí, může mít sklon k malignizaci - přechod ke zhoubnému nádoru adenotomie chirurgické odstranění nosní mandle adheze srůst adipozita ztučnění adnexitida/adnexitis zánět vejcovodů a vaječníků adolescence doba od dosažení pohlavní dospělosti k úplné, tj. i duševní zralosti adopce osvojení adrenalin hormon dřeně nadledvin, jeho uvolnění je součástí poplachové reakce, tj. zrychlení srdeční činnosti, zvýšení krevního tlaku, štěpení zásob energie apod. adventicia zevní vrstva cévní stěny Aeskulap bůh lékařství, jeho hůl ovinutá hadem dominuje lékařskému znaku afázie neschopnost mluvit, příp. rozumět řeči afekt prudké hnutí mysli neodpovídající podnětu, doprovázené vegetativní reakcí (bušení srdce, nepravidelné dýchání, třes, pocení) afonie ztráta hlasu, např. v důsledku zánětu hlasivek nebo hrtanu afty nakažlivé puchýřky na sliznici úst virového původu, nacházíme je zvláště u dětí agalakcie ztráta schopnosti vylučovat mléko ageneze vrozené nevivinutí orgánu agens původce děje, např. infekční agens = původce infekce aglutinace shlukování např. červených krvinek agnózie ztráta schopnosti chápání agónie bezvědomí před smrtí agrafie ztráta schopnosti psát agranulocytóza nedostatek bílých krvinek (granulocytů) agravace předstírání, že nemoc je ve skutečnosti těžší, POZOR neplést se simulací agrypnie nespavost Achillova šlacha šlacha lýtkového svalu upínající se na kost patní, úpon je hmatný nad patou achlorhydrie nedostatek volné kyseliny chlorovodíkové v žaludeční štávě acholie nedostatečná tvorba žluči achondroplazie vrozená porucha růstu kostí, která vede k trpasličímu růstu achromázie nedostatek barviva v kůži nebo vlasech achylie nedostatek šťávy, např. žaludeční AIDS syndrom získané imunitní nedostatečnosti (z angl. Acquired Immune Deficiency Syndrome), též HIV, onemocnění virového původu přenosné krví a pohlavním stykem akcesorický vedlejší, nepodstatný akinezie ochrnutí, nehybnost aklimatizace přizpůsobení organizmu jinému podnebí akné vleklý zánět mazových žláz, trudovina, nejčastěji v období dospívání, a to v obličeji, na prsou a na zádech akomodace přizpůsobivost oka různým vyklenutím čočky tak, aby bylo zřetelně vidět předměty blízké i vzdálené akrocyanóza modravé zbarvení okrajových částí těla (prstů, nosu, uší) akrofobie chorobný strach z hloubky akromegalie chorobné zvětšení okrajových částí těla (nos, prsty) způsobené poruchou funkce hypofýzy aktinoterapie léčba zářivou energií (radiem, rentgenovým zářením) akupresura léčba některých bolestí tlakem prstů na určité body lidského těla akupunktura léčebné vpichování jehel do určitých částí těla, pochází z Číny, užíváno zejména k léčbě bolesti akutní náhle vzniklý, rychle probíhající, prudký, silný alalie němota dítěte při normálně vyvinutém sluchu i normálních duševních schopnostech albinismus vrozený nedostatek pigmentace v těle spojený se světlou barvou očí a vlasů albuminurie vylučování bílkovin močí, např. při chorobách ledvin, vhodnější termín: proteinurie albuminy ve vodě rozpustné bílkoviny, významná složka krve, vaječného bílku a mléka alela dědičný základ znaku, konkrétní forma genu alergen tělu cizí látka vyvolávající nepřiměřenou reakci organizmu, např. pyl některých rostlin, včelí jed, léky, prach, peří, srst, potraviny, roztoči aj. alergický trpící alergií alergie zvýšená citlivost, tj. nepřiměřeně silná reakce organizmu proti určitým tělu cizím látkám (alergenům) alergolog a klinický imunolog lékař zabývající se studiem, diagnostikou, léčbou a prevencí chorob, které jsou vyvolány poruchami imunity (např. alergie, imunodeficitní stavy apod.) alexie chorobná neschopnost pochopit smysl přečteného alimentární související s příjmem potravy alkalický zásaditý alkohol etylkalkohol, etanol, výrazně ovlivňuje činnost CNS, vyvolává euforii, zhoršuje koordinaci pohybu atd. alkoholdehydrogenáza (ADH) enzym podílející se na metabolizmu alkoholu alopecie holohlavost, plešatost alterace změna, poškození např. tkáně, organizmu alveol 1. plický sklípek, 2. zubní lůžko amalgám slitina pevného kovu se rtutí ambiopie dvojité vidění amblyopie špatné vidění, tupozrakost ambulance zdravotnické zařízení pro vyšetřování a léčení chodících pacientů ambulantní docházející na léčení, např. pacient, a. léčba = léčba v ambulanci, opak nemocniční léčby, kdy je pacient hospitalizován amence zmatenost, neschopnost se orientovat amenorea vynechávání menstruace aminokyselina organické kyseliny s jednou nebo více aminoskupinami v molekule, stavební jednotka bílkovin, tzv. esenciální a. jsou ty, které jsou pro život nezbytné amnézie ztráta paměti chorobou nebo úrazem amnion vnitřní zárodečná blána, obklopující zárodek suchozemských živočichů ampule rozšířená část některého orgánu, např. a. rektální = rozšířená část konečníku nad análním (řitním) otvorem amputace chirurgické odnětí končetiny nebo jiné části těla amyloidóza ukládání bílkovin, amyloidu, v orgánech člověka anabolikum látka podporující anabolizmus, tj. vytváření složitějších látek z jednodušších v organizmu anabolizmus vytváření složitějších látek v živém organizmu z látek jednodušších anacidita nedostatek kyselosti žaludeční šťávy anafylaktický šok prudká porucha oběhu krevního a dýchání způsobená anafylaxí, přecitlivělostí (typ alergické reakce) anafylaxe přecitlivělost (typ alergické reakce), např. na injekci léku analgetikum lék tlumící bolest, neodstraňuje však její příčinu analgezie útlum bolesti anální řitní anamnéza údaje o zdravotním stavu pacienta a jeho příbuzných, a to od narození až po datum odebírání anamnézy anastomóza přirozené nebo chirurgické spojení dvou orgánů, např. cév, střev apod. anatomie nauka o stavbě organizmu a jeho částí anatoxin toxin zbavený jedovatosti, při zachování schopnosti tvořit ochranné protilátky androfobie chorobná bázeň žen před muži androgeny mužské pohlavní hormony androgynie obojetnost v druhotných pohlavních znacích andromanie chorobná touha žen po mužích anemie chudokrevnost, úbytek červených krvinek anestetikum prostředek způsobující znecitlivění, tj. omezení vnímání bolesti anestezie ztráta citlivosti, znecitlivění určité části těla, může být celková nebo lokální, tj. místní anesteziolog lékař zabývající se anestézií (znecitlivěním) pacientů při chirurgických výkonech, dále viz lékař zabývající se urgentní/intenzívní medicínou. aneuryzma chorobně rozšířená část tepny, výduť, jejíž stěna je oslabena chorobným procesem angína zánět mandlí angina pectoris záchvatovitá bolest za hrudní kostí spojená s úzkostí a pocením, způsobená oběhovou poruchou ve věnčitých tepnách, a tím nedokrevností určité části srdečního svalu angiografie rentgenologické zobrazení cév po jejich nastříknutí kontrastní látkou angiochirurg cévní chirurg angiolog lékař z oboru vnitřního lékařství, tj. internista, zabývá se studiem, diagnostikou, léčbou a prevencí onemocnění cév angiom cévní nádor ankylóza ztuhlost kloubu anomálie ochylka od normy anorexie nechutenství, ztráta chuti k jídlu anoxemie nedostatek kyslíku v krvi anoxie nedostatek kyslíku ve tkáních antibiotikum organické látky produkované mikroorganizmy, které již v malých koncentracích potlačují růst jiných mikroorganizmů (nejznámější je první antibiotikum - penicilin, objevené A. Flemingem roku 1929) antiemetikum lék proti zvracení antiflogistikum lék s protizánětlivými účinky antigen látka vyvolávající tvorbu protilátek antikoagulans prostředek proti srážení krve antikoncepce ochrana proti početí antipyretikum lék na snížení horečky antiseptický ničící choroboplodné zárodky, příp. omezující jejich činnost antispazmatikum lék proti křečím antitoxin látka rušící účinek toxinu antrakóza zaprášení plic uhelným prachem antrax sněť slezinná, infekční onemocnění přenosné ze zvířat (např. ze skotu) na člověka antropogeneze proces vzniku a vývoje člověka antropozoonóza nemoc přenosná ze zvířete na člověka, např. antrax, vzteklina a další anurie zástava vylučování moče anxiozita chorobná úzkost, tíseň aorta srdečnice, hlavní tepna vycházející z levé srdeční komory, odvádí krev ze srdce do velkého krevního oběhu aortografie rentgenologické zobrazení aorty po jejím nástřiku kontrastní látkou apatie lhostejnost, netečnost apendektomie vynětí apendixu, tj. červovitého výběžku slepého střeva apendicitida/apendicitis zánět červovitého výběžku slepého střeva apendix červovitý výběžek slepého střeva aplazie vrozené nevyvinutí některé části těla nebo jeho orgánu aplikace léku způsob užití léku apoplexie mrtvice, krvácení do tkáně spojené s jejím rozrušením apraxie chorobná ztráta schopnosti konat účelné pohyby arachnofobie chorobný strach z pavouků ARO anesteziologicko-resuscitační oddělení aromaterapie využívání účinků vůně k léčbě arterie tepna arteriola tepénka arterioskleróza ztvrdnutí tepenné stěny se zúžením jejího průsvitu artikulace vytváření hlásek mluvidly artritida/artritis zánět kloubů artróza degenerativní nezánětlivé onemocnění kloubů arytmie porucha srdečního rytmu ascites nahromadění tekutiny v dutině břišní v důsledku nemoci asepse souhrn opatření bránících vniknutí infekce do rány asfyxie dušení z nedostatku kyslíku doprovázené hromaděním kysličníku uhličitého v plicích a v tkáních aspergilóza onemocnění vyvolané houbou Aspergillus aspirace vdechnutí cizích látek astenie celková tělesná slabost asthma bronchiale astma průduškové, záchvatovitá dušnost způsobená náhlým zúžením průdušek, s tvorbou vazkého hlenu, který se špatně vykašlává asthma cardiale astma srdeční, záchvatovitá dušnost způsobená srdeční nedostatečností astigmatizmus porucha vidění způsobená nesprávným zakřivením rohovky astma/asthma obtížné dýchání astroblastom druh mozkového nádoru astrocyt buňka nervové tkáně hvězdicovitého tvaru astrocytom druh mozkového nádoru astrofobie chorobný strach z bouřky a jiných "nebeských úkazů" asymetrie nesouměrnost asystolie zástava srdeční ataxie porucha souladnosti pohybu při nervových poruchách atelektáza ztráta vzdušnosti plic, nerozvinutí plicních sklípků u novorozence aterom 1. cysta mazové žlázy, 2. patologické ložisko ve stěně cévní při ateroskleróze ateroskleróza kornatění tepen, zánětlivé onemocnění tepenné stěny s ukládáním tukových látek ve formě kaše, která pak tuhne, neboli kalcifikuje, a zužuje tak průsvit tepny, což má za následek nedokrevnost (ischemii) příslušné části organizmu, k rizikovým faktorům aterosklerózy patří vysoký krevní tlak (hypertenze), zvýšený cholesterol (hypercholesterolemie), kouření, obezita, cukrovka (diabete mellitus), stres a další. atestace zkouška, na jejímž základě se vydává osvědčení o specializaci atonie porucha svalového napětí, ochablost atopie druh alergie, patří k němu atopický ekzém, alergická rýma, kopřivka, alergie na potraviny atrézie vrozené nevyvinutí některých tělních otvorů nebo vrozené uzavření trubicovitých orgánů atrofie změnšení normálně vyvinutého orgánu nebo jeho části auskultace vyšetření poslechem autizmus chorobná zaměřenost k vlastní osobě, porucha kontaktu s okolním světem autogenní trénink psychoterapeutická uvolňovací metoda, slouží k dosažení pocitu uvolnění, při němž se člověk učí ovládat svou psychiku a vegetativní funkce autoimunita porucha, kdy se činnost imunitního systému zaměřuje proti vlastním tkáním a orgánům autointoxikace otrava organizmu látkami vznikajícími při vlastním metabolizmu, zadržovanými v těle autopsie pitevní ohledání mrtvoly avitaminóza nemoc způsobená nedostatkem vitaminů v těle, např. kurděje při nedostatku vitaminu C azotemie zmnožení dusíkatých látek v krvi azoturie zvýšené vyměšování dusíkatých látek močí B nahoru bacil mikroorganizmus způsobující nakažlivá onemocnění bacilonosič osoba, zdánlivě zdravá, v jejímž těle se nacházejí choroboplodné mikroorganizmy, jejichž vylučováním se stává šiřitelem onemocnění, např. salmonelózy baktericidní hubící baktérie, např. baktericidní antibiotika, mezi něž patří peniciliny a další bakteriostatický zastavující růst a rozmnožování bakterií, např. bakteriostatická antibiotika, mezi něž patří tetracykliny a další balneoterapie léčba lázněmi bazaliom druh kožního nádoru bazální základní báze zásada bazický zásaditý, alkalický bifokální dvojohniskový, např. brýle, které jsou půlené, horní polovina čočky je určena k vidění na dálku, dolní na blízko bifurkace rozdvojení, např. bifurkace aorty = rozdvojení srdečnice bilirubin žlučové barvivo, vzniká odbouráváním hemoglobinu - krevního barviva biliverdin žlučové barvivo biopsie mikrobiologické vyšetření z těla odebrané tkáně za účelem stanovení diagnózy biotin vitamin H bisexualita oboupohlavnost blefaritida/blefaritis zánět okrajů očních víček borrelióza infekční nemoc vyvolaná bakteriemi kmene Borrelia, která je většinou přenášena klíšťaty, méně komáry aj., neexistuje proti ní očkování, říká se ji také lymská borelióza, lymská nemoc botulizmus otrava botulotoxinem botulotoxin velmi jedovatý, tzv. klobásový jed, je tak nazýván pro svou přítomnost v kazících se potravinách, zejm. v mase, je vytvářen mikrobem kmene Clostridium botulinum, způsobuje botulizmus bovinní připravené z hovězího dobytka bradykardie zpomalená činnost srdeční, kdy srdeční frekvence je nižší než 50 tepů za minutu bradypnoe zpomalené dýchání brachycefalie krátkohlavost brachykranie krátkolebost bronchiální průduškový bronchiektazie trvalé rozšíření průdušek bronchitida/bronchitis zánět průdušek bronchitik člověk postižený bronchitidou bronchografie rentgenologické vyšetření průdušek po naplnění kontrastní látkou za účelem stanovení diagnózy bronchopneumonie lalůčkový zánět plic bronchoskop přístroj k provádění bronchoskopie bronchoskopie vyšetření průdušek zrakem pomocí bronchoskopu bronchospasmus zúžení průdušek bronchus průduška bulbus kulovitě rozšířená část některých ústrojí bulimie nadměrná chuť k jídlu, chorobná "žravost" bulva oční koule buňka základní stavební jednotka organizmu burzitida/burzitis zánět mazového váčku šlachy bypass spojka, přemostění neprůchodného místa tepny pomocí cévní náhrady, nejčastěji kouskem žíly z lýtka nebo stehna C nahoru caecum slepé střevo cafalický týkající se hlavy, příp. lebky carcinoma zhoubný nádor vznikající z epitelu cauda výběžek a zakončení některých orgánů, např. slinivky břišní cerebrální mozkový cerebrospinální mozkomíšní cervikální krční, šíjový cervix uteri krček, hrdlo děložní, upíná se na něj pochva cikatrizace zajizvení rány cingulum široký pruh náplasti přikládaný při zlomeninách žeber kolem hrudníku, slouží k zajištění nehybnosti žeber cirhóza zatvrdnutí orgánu v důsledku novotvorby vaziva cirhóza jater závažné jaterní onemocnění charakterizované zmnožením vaziva a přestavbou lalůčkové struktury jater, čímž je narušen krevní a žlučový oběh, výsledkem je "ztvrdnutí jater", jedná se o nevratný proces cirkulace oběh, např. krve cirkulus vitiosus bludný kruh, bezvýchodná situace coitus interruptus přerušovaná soulož colitis ulcerosa ulcerózní kolitida, nespecifický zánět tlustého střeva, doprovázený krvavými průjmy CT počítačová tomografie (computer tomography), jedna z vyšetřovacích metod cyanotický modrofialově zbarvěný, postižený cyanózou cyanóza modrofialové zbarvení sliznice a kůže cysta chorobná dutina v orgánu s různým obsahem (tekutina, hlen, maz aj.) cystitida/cystitis zánět močového měchýře cystom nádorový útvar tvořený převážně cystami cystopyelitida/cystopyelitis zánět močového měchýře a pánvičky ledvinné cystoskop optický přístroj sloužící k vyšetření močového měchýře cytostatikum látka tlumící růst a rozmnožování buněk, hlavně nádorových tkání a zhoubně bujících krevních elementů D nahoru daltonizmus barvoslepost, porucha barevného vidění debilita nejlehčí forma slabomyslnosti defekace normální vyprazdňování střevního obsahu (výkalů) deflorace zbavení panenství protržením panenské blány při první souloži deformita znetvoření části těla (vrozené nebo získané) degenerace ztráta nebo zeslabení funkce(-í) nutných k životu dehydratace odvodnění, úbytek vody v organizmu (tělo vylučuje více vody, než získává) dekapitace oddělení hlavy od těla dekapsulace chirurgické odnětí pouzdra, např. ledviny dekompenzace selhání, porušení kompenzace, neschopnost organizmu vyrovnat se s poruchou jeho činnosti dekubitus proleženina delece ztráta některé z vnitřních oblastí chromozomu delirium blouznění, zmatenost s halucinacemi a neklidem deltový sval trojúhelníkový sval na rameni demence získané oslabení inteligence, např. stářím demineralizace úbytek minerálních solí v tkáních dentice prořezávání zubů dentista odborný pracovník zubního lékařství bez vysokoškolského vzdělání oprávněný ošetřovat zubní chrup, dříve zubní technik denzitometr hustoměr, přístroj měřící např. hustotu kostí a odhalující tak osteoporózu (řídnutí kostí) depigmentace ztráta/úbytek barviva z tkáně depilace místní odstranění nežádoucích chloupků depotní forma léku, charakteristická obzvláště pomalým vstřebáváním deprese sklíčenost, skleslost, stísněnost depresivní skličující, tísnivý deprivace strádání z nedostatku podnětů dermální kožní dermatitida/dermatitis zánět kůže dermatofibrom koží nádor z vaziva a histiocytů, obsahuje tukové látky dermatolog kožní lékař, zabývá se výzkumem, diagnózou a léčbou kožních chorob dermatomykóza kožní plísňové onemocnění dermatoplastika plastická operace kůže dermatovenerolog odborný lékař zabývající se výzkumem, diagnostikou a léčbou kožních a pohlavních chorob dermatóza kožní choroba, která není blíže specifikována desenzibilizace snížení/ztráta citlivosti detoxikace odstranění jedovatých látek detrit/detritus drť odumřelých buněk a jejich zbytků deviace úchylka dexter, dextra, dextrum pravý dextrální pravostranný dezorientace ztráta orientace diabetes incipidus úplavice močová, žíznivka, choroba z neschopnosti tvorby koncentrované moči v důsledku nedostatku antidiuretického hormonu diabetes mellitus cukrovka, úplavice cukrová, choroba způsobená nedostatkem inzulínu diabetik nemocný cukrovkou diabetolog lékař zabývající se výzkumem, diagnózou, léčbou cukrovky (odborně: diabetes mellitus) a jejích komplikací diafragma bránice, plochý sval oddělující dutinu hrudní od dutiny břišní, svými stahy umožňuje dýchání diagnóza rozpoznání nemoci, na základě příznaků stanovení o jakou nemoc se jedná dialýza pročištění krve a odstranění škodlivých látek z organizmu při onemocnění ledvin pomocí dialyzačního zařízení diarrhoea průjem diastáza rozestup přímých břišních svalů, dochází k němu např. v období těhotenství diastola povolení stahu srdečního svalu, komory se plní krví diatermie léčebné prohřívání orgánu vysokofrekvenčním elektrickým proudem diatéza náchylnost organizmu k určitým chorobám dieta lékařem nařízený vhodný způsob výživy nemocného difterie záškrt digitális soubor dnes již synteticky vyráběných kardiotonik, původně vyráběných z náprstníků digitální prstem prováděný (např. vyšetření) dilatace zvětšení délky nebo objemu vnitřního orgánu, např. dilatace srdce u srdeční nedostatečnosti dioptrie jednotka pro optickou mohutnost čočky, udává se v nich oční vada diplegie oboustranná obrna určité části těla diplopie dvojité vidění diseminace rozšíření chorobných ložisek, jejich rozsev v rámci orgánu nebo po celém těle distální vzdálenější distorze podvrtnutí kloubu distrahovat roztahovat úlomky kostí při zlomeninách diuretikum močopudný lék diuréza vylučování moči divertikl vychlípenina dutého orgánu dolichocefalie dlouhohlavost, nápadně protáhlá hlava v předozadním směru dolichokranie dlouholebost, nápadně protáhlá lebka v předozadním směru dominantní převládající doping/dopink používání drog ke zvýšení výkonu, především sportovního dorzální hřbetní, ležící u zad, u hřbětu dražé lék oblého, ploššího tvaru s tuhým leštěným povrchem drén pomůcka sloužící k provádění drenáže, např. ran drenáž odstraňování tekutin a sekretů z ran, vředů či dutin droga omamující prostředek, ale i surovina používaná po úpravách jako léčivo ductus kanálek, vývod, průchod duodenální/duodenalis dvanácterníkový duodenitida/duodenitis zánět dvanácterníku duodenum dvanácterník, první část tenkého střeva, navazující na žaludek duplexní sonografie ultrasonografické zobrazení srdce nebo cév kombinované s dopplerovským zobrazením rychlosti proudění krve dx. zkratka pro pravý dysfunkce porucha funkce dysfunkční s poruchou funkce dyslalie patlavost dítěte, jeho neschopnost správně vyslovovat hlásky dyslexie porucha schopnosti číst dysmenorea bolestivá menstruace dyspareunie bolestivá soulož dyspepsie porucha trávení dysplazie porucha vývoje nebo růstu tkáně, orgánu nebo části těla dyspnoe dušnost dysragie obtížné polykání dystonie porucha napětí, zejm. svalového dystrofie chorobné projevy poruch látkové výměny a výživy, způsobující změny vzhledu, složení i činnosti buněk dysurie obtížné močení dyzenterie střevní úplavice E nahoru edém otok, nahromadění tekutiny ve tkáni edematózní oteklý EEG elektroencefalograf efedrin alkaloid obsažený v rostlinách, dnes vyráběný synteticky eflorescence základní chorobná změna kůže nebo sliznice echinokokóza parazitární onemocnění, vyznačuje se tvorbou cyst (především v játrech) echoencefalografie vyšetřovací metoda založená na využití ultrazvuku, používá se při nitrolebním krvácení echografie metoda, která využívá ultrazvuku pro diagnostické účely echokardiografie metoda užívající ultrazvuk pro diagnostiku srdečních chorob echolalie druh afázie, nemocní opakují jen předříkané zvuky a slova ejakulace vystříknutí spermatu na vrcholu pohlavního vzrušení ejekce vyhození, vypuzení, vylití ejekční frakce množství krve vytlačené při systole z levé komory, a to z celkového množství krve v levé komoře, udáváno v % EKG elektrokardiografie, vyšetření elektrické aktivity srdce, tato aktivita bývá při některých chorobách srdce změněna a její záznam na EKG tak slouží k diagnostice (rozpoznání) těchto onemocnění eklampsie komplikace konečné fáže těhotenství provázená otoky, vysokým krevním tlakem, bílkovinou v moči a křečemi s bezvědomím ektázie roztažení stěny dutého orgánu ektogenní zevní ekzém svědivý druh kožního zánětu se sklonem k mokvání elasticita pružnost elefantiáza nadměrné zduření části těla vzniklé městnáním mízy elektrodiagnostika vyšetřovací metody využívající elektrický proud elektroencefalografie (EEG) neurologická vyšetřovací metoda zaznamenávající elektrickou aktivitu mozku elektrokardiograf přístroj sloužící k zaznamenávání EKG elektrokardiografie vyšetření elektrické aktivity srdce, tato aktivita bývá při některých chorobách srdce změněna a její záznam na EKG tak slouží k diagnostice (rozpoznání) těchto onemocnění elektrokardiogram EKG křivka - EKG záznam elektrokauter nástroj likvidující patologické tkáně pomocí tepla vznikající působením vysokofrekvenčního elektrického proudu elektrokoagulace zastavení krvácení teplem vysokofrekvenčního elektrického proudu embolektomie operativní odstranění embolu z tepny embolie patologické ucpání tepny krevní sraženinou, tukem nebo vzduchem embolus utržený kus krevní sraženiny, tuk nebo vzduchová bublina způsobující embolii embryo zárodek v prvním období vývoje embryolog odborník zabývající se naukou o zárodečném vývoji mnohobuněčných organizmů emetikum lék vyvolávající zvracení emfyzém plicní = rozedma plic, nafouknutí, dochází ke zmenšení dýchací plochy plic, a tím k dušnosti empirický vycházející ze zkušeností empyém nahromadění hnisu v dutině nebo orgánu encefalitida zánět mozku endemický e. struma = zvětšení štítné žlázy způsobené nedostatkem jódu endemie trvalý výskyt infekční choroby jen v určité oblasti nebo skupině obyvatel endogenní vnitřní endokard nitroblána srdeční endokarditida/endokarditis zánět endokardu/nitroblány srdeční endokrinní e. žlázy = žlázy s vnitřní sekrecí endokrinolog lékař zabývající se studiem žláz s vnitřní sekrecí a jejich produktů (hormonů), diagnostikuje a léčí jejich poruchy endokrinopatie různá onemocnění endokrinních žláz endometritida/endometritis zánět děložní sliznice enoftalmus oko vkleslé do očnice enteritida/enteritis zánět tenkého střeva enteroragie krvácení ze střeva enuréza bezděčné pomočování, enuresis nocturna = noční pomočování enzym bílkovina výrazně napomáhající metabolickým procesům epidemiolog lékař, který studuje v populaci výskyt a rozložení určitých onemocnění, či znaků a jevů se vztahem ke zdraví, mezi ně patří choroby infekční nebo chronické, tj. dlouhodobě se léčící nemoci (např. srdečně cévní), epidemiolog rovněž pomáhá výsledky svého studia předcházet zdravotním problémům epifýza 1. hlavicovitý konec dlouhých kostí, 2. část mezimozku, tzv. šišinka epigastrium nadbřišek, anatomicky oblast břicha nad pupkem, resp. mezi hrudní kostí a pupkem epikard osrdečník, blána kryjící srdce epilace odstranění chloupků, vlasů a vousů i s kořínky epilátor přístroj na epilaci epilepsie choroba projevující se různým typem opakujících se záchvatů spojených s poruchami vědomí, případně s křečemi epileptik člověk stižený epilepsií epistaxe krvácení z nosu epitel krycí tkáň, výstelka, pokrývá zevní povrch těla a vystýlá povrch dutých orgánů s výjimkou cév a mozkových komor epitelizace tvoření epitelu erekce ztopoření ergoterapie léčba prací erotoman osoba s nadměrným sexuálním pudem erysipel růže, infekční onemocnění kůže, způsobené bakterií streptokokus, projevující se zarudnutím kůže, nutno léčit antibiotiky erytém chorobné zarudnutí kůže v důsledku zánětu, alergie či tepla erytroblastóza zaplavení krve nezralými krvinkami erytrocyt červená krvinka estrogen ženský pohlavní folikulární hormon steroidního charakteru ovlivňující pohlavní funkce eupepsie správné trávení eupnoe normální, klidné dýchání eutanazie usmrcení nevyléčitelně nemocného ze soucitu, u nás zakázána ex- z, ze exacerbace vzplanutí nebo zhoršení chorobného procesu exaktní naprosto přesný, opřený o přesná fakta a zjištění exantém vyrážka, výsev kožních projevů provázející řadu chorob excitace zvýšená dráždivost, neklid, podráždění excize operativní vyříznutí, např. excize pigmentového névu (vyříznutí mateřského znaménka) exitus skon, smrt exkrece vylučování nadbytečných a odpadních látek z těla, vyměšování exkrement výměšek exoftalmus chorobné částečné vystoupení oka z očnice exogenní e. choroby = z vnějších příčin exostóza nádorovitý výrůstek na kosti expandovat zvětšovat svůj objem, roztahovat se expektorace vykašlávání hlenů expektorans prostředek na usnadnění vykašlávání experiment pokus experimentální pokusný expertiza znalecký posudek explantace čerstvé vynětí tkáně z těla exspirace výdech, doba účinnosti léku exspirační výdechový exstirpace úplné chirurgické vynětí orgánu nebo tkáně exsudát zánětlivá tekutina, výpotek extenze natažení, např. končetiny v kloubu, opakem je flexe, tj. její ohnutí, dále extenze u zlomenin je metoda tahu používaná k léčbě zlomeniny extorze vykmknutí, vypáčení kloubu extrakce vytažení, např. extrakce zubu je "vytržení" zubu extrakorporální mimotělní extrakt výtažek extrapyramidový ležící nebo vznikající mimo pyramidové dráhy extrasystola předčasný srdeční stah exulcerace zvředovatění, tvoření vředů ezofagoskopie endoskopické vyšetření jícnu ezofagus jícen, část trávicí trubice spojující hltan se žaludkem F nahoru faciální obličejový facies tvář, obličej, plocha fagocyt buňka pohlcující cizorodé částice falanga/falanx článek prstu fantomová bolest pocit bolesti v části končetiny, která byla amputována farmaceutický laborant osoba podílející se na přípravě, výrobě a výdeji léčiv pacientům farmakoterapie léčení prostřednictvím léků faryngeální hltanový faryngitida/faryngitis zánět hltanu farynx hltan fascie povázka, vazivový obal svalu či skupiny svalů febrilní horečnatý, např. febrilní stav = horečnatý stav, febrilní křeče = křeče, ke kterým může dojít u dětí při horečce femorální/femoralis stehenní femur stehenní kost fenylketonurie vrozená porucha metabolismu fenylalaninu (aminokyselina) fertilita plodnost fétor chorobný zápach fétor ex ore chorobný zápach z úst fetus plod fibrilace míhání, velmi rychlé a nepravidelné stahy srdečních síní nebo komor fibrin bílkovina vznikající při srážení krve fibrom nádor z vaziva fibroskop přístroj umožňující opticky přenášet obraz kabelem, svou ohebností usnadňuje vyšetření některých vnitřních orgánů, např. žaludku fibróza chorobné zhuštění tkáně vazivem fibula lýtková kost fimóza zúžení předkožky fistule píštěl fixace zpevnění, zajištění nehybnosti (např. končetiny při zlomeninách) fixovat provádět fixaci flebitida/flebitis zánět žil flebografie vyšetřování žilního oběhu rentgenem pomocí kontrastní látky flebotrombóza žilní trombóza flegmona neohraničený hnisavý zánět šířící se do okolí flexe ohýbání, např. ohnutí končetiny v kloubu flexibilní pružný fluorizace užívání látek obsahujících fluor k prevenci kazivosti zubů flutter kmitání srdečních komor nebo síní, je pomalejší než u fibrilace fobie (koncovka) chorobný strach folikul váček fonace tvoření hlasu fonendoskop lékařský nástroj k poslechovému vyšetření pacienta, poslechové vyšetření srdce, plic, činnosti střev foniatr lékař zabývající se studiem, diagnózou a léčbou vad a chorob hlasu fontanela lupínek, vazivová blána spojující novorozenecké lebeční kosti, které postupně srostou a fontanela zanikne, je přes kůži hmatná jako otvor mezi lebečními kostmi fotodermatóza kožní onemocnění vyvolané slunečním zářením fotofobie světloplachost fototerapie léčba světlem fragilita křehkost, lomivost fragment úlomek, díl fraktura zlomenina frigidita pohlavní chladnost frontální čelní ftiza tuberkulóza ftizeolog lékař zabývající se prevencí, diagnostikou a léčbou tuberkulózy fundus dno, konec rozšířených dutých orgánů, např. dělohy, močového měchýře, žaludku furunkl/furunkul ohraničený hnisavý zánět chlupového/vlasového váčku furunkulóza opakováný rozsev furunklů fyzioterapeut fyzioterapeut vykonává činnosti léčebné rehabilitace pacientů, zejména s onemocněním pohybového a nervového aparátu, využívá léčbu fyzikálními metodami (teplem, elektrickým proudem, masážemi, manipulací apod.) fyzioterapie léčba fyzikálními metodami G nahoru galenikum léčivý přípravek rostlinného nebo živočišného původu zhotovený jednoduchými postupy, bez použití chemických metod gamaglobulin jedna z frakcí krevních bílkovin, použitelný k léčebným účelům ganglion 1. nervová uzlina, tj. shluk nervových buněk, ze kterých vycházejí nervová vlákna, 2. cystický nádorek v okolí šlach gangréna sněť, nekróza, neboli místní odúmrť tkáně, druhotně změněná působením zevních faktorů gastrektomie odstranění celého žaludku gastrický souvisící se žaludkem gastritida/gastritis zánět žaludku gastro- první část slov indikující souvislost se žaludkem gastroenteritida/gastroenteritis zánět žaludku a tenkého střeva gastroenterolog lékař zabývající se výzkumem, diagnózou a léčbou nemocí trávicího systému (jícnu, žaludku, střev, slinivky břišní, jater) gastrofibroskop přístroj umožňující opticky přenášet obraz žaludku kabelem gastrofibroskopie metoda optického přenosu obrazu žaludku gastroptóza posles žaludku v důsledku zeslabení jeho závěsného aparátu gastroskop optický přístroj umožňující přímé pozorování vnitřní části žaludku gáza dělený odtučeněný mul užívaný jako obvazový materiál gen základní jednotka dědičnosti uložená v chromozomech buněčného jádra generický lék/generikum kopie originálního, tj. původního léčiva vytvářená po vypršení jeho licence genetik lékař zabývající se naukou o dědičnosti, tj. výzkumem, diagnostikou, léčbou a prevencí dědičných poruch a onemocnění genialita zcela mimořádné tvůrčí nadání geniální vynikající mimořádným tvůrčím nadáním genitál pohlavní ústrojí genitálie pohlavní ústrojí, rodidla genotyp souhrn všech dědičných vloh bez ohledu na jejich umístění a vnější projev geriatr lékař zabývající se diagnózou a léčbou chorob seniorů a péčí o ně gestace těhotenství gestóza chorobné projevy provázející někdy těhotenství, jako zvracení, křeče, vysoký krevní tlak, poruchy činnosti některých orgánů apod. gigantizmus obrovitý vzrůst způsobený poruchou žláz s vnitřní sekrecí gingivitida/gingivitis zánět sliznice dásní glandula žláza glaukom zelený zákal gliom nádor ústředních nervů vycházejících z podpůrné nervové tkáně v mozku a míše globulin bílkovina v krevní plazmě glomerulonefritida/glomerulonefritis zánět ledvin s převažujícím postižením klubíček ledvin glositida/glositis zánět jazyka glottis průchod mezi hlasivkami glukagon hormon slinivky břišní glukokortikoidy steroidní hormony kůry nadledvin glukometr přítroj na měření glykemie, tj. hladiny cukru v krvi glukóza hroznový cukr glykemie koncentrace (hladina) glukózy v krvi glykogen polysacharid složený z molekul glukózy, zásobní látka uložená zvl. v játrech a svalech, důležitý zdroj energie glykosurie vylučování cukru močí gonáda pohlavní žláza gonokokus mikrob způsobující kapavku gramnegativní bakterie bakterie, které se po použití barvicí metody dle Gramma odbarví, a poté kontrastním barvivem dobarví na červeno, barvicí metoda slouží k rozlišení bakterií, přispívá k diagnostice, tj. zjištění původce onemocnění grampozitivní bakterie bakterie, které si po použití barvicí metody dle Gramma neodbarví a ponechává si tak základní modrou barvu, barvicí metoda slouží k rozlišení bakterií, přispívá k diagnostice, tj. zjištění původce onemocnění grand mal druh epileptického záchvatu, velký epileptický záchvat s bezvědomím a křečemi granulace tkáň vznikající při hojení rány granulom uzlíkovitý zánět s drobnohledným obrazem gravidita těhotenství gravidní těhotná gynandrie výskyt mužských pohlavních znaků u žen a naopak gynekolog a porodník lékař zabývající se výzkumem, diagnózou, léčbou a prevencí chorob ženských pohlavních orgánů, jeho náplní je rovněž péče o ženu v období těhotenství, v průběhu porodu i po něm gynekomastie zvětšení prsních žláz u mužů H nahoru habituální opakující se, např. habituální potraty = opakující se potraty hallux palec u nohy halucinace přelud halucinogen látka dočasně pozměňující vnímání a vědomí člověka hapten jednoduchá malá molekula, součást antigenu helmintóza parazitární onemocnění vyvolané červy hem součást krevního barviva hemoglobinu hemaglutinace shlukování červených krvinek hemalopie krvácení do oka hemangioblast společná kmenová buňka krevních cév a krevních buněk v embryogenezi hemangioendoteliom maligní nádor z endotelu krevních cév hemangiom benigní nádor vzniklý z krevních cév hemangiosarkom maligní nádor z krevních cév hemateméza zvracení krve nebo zvracení s příměsí krve hemato- krevní hematofág cizopasník sající krev jiných organizmů hematogenní nacházející se v krvi nebo vytvořený krevní cestou (např. hematogenní metastázy = druhotná ložiska nádoru, které vznikly zanesením buněk původního nádoru krevní cestou) hematokrit poměr plazmy a buněčných elementů hematolog lékař zabývající se výzkumem, diagnózou a léčbou krevních onemocnění jako jsou poruchy krvetvorby, poruchy krevní srážlivosti, leukémie aj. hematologie nauka o krvi hematom krevní podlitina nebo výron hematomyelie krevní výron v míše hematopoéza krvetvorba hematurie vylučování krve močí hemeralopie šeroslepost hemeroidy chorobné rozšíření žil v řitním otvoru nebo v konečníku hemianestezie ztráta citlivosti jedné poloviny těla hemianopsie oboustranný výpadek poloviny zorného pole způsobený poruchou zrakové dráhy hemiatrofie atrofie poloviny určité oblasti hemikranie 1. záchvatovitá bolest poloviny hlavy, jeden z klasických příznaků migrény, 2. vrozené nedokonalé vytvoření lebeční kosti hemin složka krevního barviva hemiparéza částečné ochrnutí pravé nebo levé poloviny těla hemiplegie ochrnutí poloviny těla hemisféra polokoule hemo- související s krví, krevní hemoblastom/hemoblastóza zhoubné onemocnění krve a krvetvorných tkání hemocefalus výron krve v mozkových komorách hemodialýza očišťování krve od zplodin metabolizmu hemofil mikrob potřebující nezvytně k růstu hematin nebo přídatné látky z krve hemofilie dědičná krvácivost mužů, přenášená v rodokmenu jen ženami hemoftalmus krevní výron v oku hemoglobin červené krevní barvivo hemoglobinopatie nemoc způsobená tvorbou vadného krevního barviva jako následek dědičné poruchy hemoglobinurie přítomnost hemoglobinu v moči hemogram výsledek vyšetření krevního obrazu hemochromatóza dědičná choroba způsobená nadměrným vstřebáváním železa ve střevě a jeho následným hromaděním v různých orgánech hemokoagulace krevní srážení hemolytický působící hemolýzu hemolýza rozklad červených krvinek za současného uvolňování krevního barviva hemoperfuze metoda mimotělního očišťování krve hemoperitoneum krvácení do břišní dutiny hemoptoe chrlení krve hemoptýza vykašlávání krve z dýchacích cest v malém množství hemoragický krvácivý hemoragie výron krve hemoroidy chorobné rozšíření žil v řitním otvoru nebo v konečníku hemostatický zastavující krvácení hemostatikum lék zastavující krvácení hemostáza zástava krvácení hemostyptikum hemostatikum hemotoxin krevní jed způsobující hemolýzu heparin přirozený polysacharid bránící srážení krve hepatický jaterní hepatikum lék užívaný k léčbě jater hepatitida/hepatitis zánět jater hepato- první část slova naznačující souvislost s játry, jaterní hepatodystrofie jaterní dystrofie hepatolog lékař zabývající se výzkumem, diagnózou a léčbou jaterních onemocnění hepatologie nauka o jaterních nemocech hepatomegalie zvětšení jater herba bylina, rostlina herbář soupis rostlin popsaných z hlediska jejich léčivosti heredita dědičnost hereditární dědičný hermafrodit tvor obojpohlavní hermafroditický obojpohlavní hermafroditizmus stav, kdy jedinec má znaky obou pohlaví herniální kýlní hernie kýla herniotomie operace kýly heroin bílá omamná látka odvozená od morfinu herpes infekční onemocnění způsobené herpesviry, projevuje se tvorbou bolestivých puchýřků na kůži a sliznicích, opar heteroplastika přenesení tkáně na jedince jiného živočišného druhu heterosexualita pohlavní náchylnost k druhému pohlaví heterosexuální pohlavně náchylný k druhému pohlaví heterozygot organizmus vzniklý po splynutí dvou pohlavních buněk (tzv. gamet) s nestejnými genetickými základy heterozygotní h. dvojčata = vzniklá opodněním dvou vajíček hexadaktylie vrozená anomálie, kdy jedinec má šest prstů hibernace h. umělá = uvedení organizmu do stavu podobnému zimnímu spánku hidradenom nádor vycházející z potních žláz hidro- pot, potní hidrocystom rozšíření vývodu potních žláz hidrodermie nadměrné pocení hidrosadenitida/hidrosadenitis hnisavý zánět pachových potních žláz hidróza pocení hilový příd. jméno k hilus hilus místo vstupu/výstupu cév do orgánu histamin produkt vzniklý z aminokyseliny (histidinu), v organizmu se uvolňuje při alergické reakci histiocyt makrofág, tkáňová buňka se schopností pohlcovat zlomky odumřelých buněk histiocytární příd. jméno k histiocyt histiocytom nezhoubný kožní nádorek z vaziva a histiocytů histo- tkáňový histolog odborník v histologii histologie nauka o tkáních histolýza rozklad tkáně holokrinní h. sekrece = sekrece za současného rozpadu celé buňky, jejíž obsah se uvolňuje homeoblastický charakterizovaný stejnou velikostí všech částí homeopat stoupenec homeopatie homeopatický příd. jméno od homeopatie homeopatie léčba nepatrnými dávkami léku, který ve větší dávce vyvolává stejné příznaky jako léčená choroba homicidální vražedný homicidium vražda homo stejný, rovný homogamie jev při pohlavním rozmnožování, kdy se častěji vyhledávají partneři se shodným genotypem homosexuál jedinec s náklonností k osobám téhož pohlaví homosexualita sexuální náklonnost k osobám téhož pohlaví homosexuální příd. jméno od homosexuality homozygot organizmus vzniklý po splynutí dvou pohlavních buněk (tzv. gamet) se stejnými genetickými základy hormon látka vyměšovaná žlázami s vnitřní sekrecí ovlivňující důležité pochody v organizmu hormonální příd. jméno od hormonu hospitalizace umístění a pobyt nemocného v nemocnici hospitalizmus duševní příznaky objevující se jako následek dlouhodobého pobytu v nemocnici hospitalizovaný umístěný v nemocnici hospitalizovat provést hospitalizaci hostilita nepřátelství hostilní nepřátelský, agresivní humánní vztahující se k člověku humerus pažní kost hydrocefalus zvětšení objemu tekutiny v mozkových komorách za současného útlaku mozkové tkáně hydrofilní vodu přitahující hydrofobní vodu odpuzující hydrokéla nahromadění tekutiny zánětlivého původu mezi obaly varlete hydronefróza rozšíření ledvinové pánvičky zadrženou močí při uzávěru močových cest hydrops vodnatelnost, nadměrné hromadění tkáňového moku ve tkáních a tělních dutinách hydroureter chorobné nahromadění moči v močovodu jako následek ztíženého odtoku hygienik lékař zabývající se naukou o zdravém způsobu života jedince i společnosti, opatřeními, které zabezpečují ochranu zdraví, dále dodržováním hygienických zásad, norem a předpisů hygrom cystické zduření obsahující tekutinu hymen panenská blána hypacidita snížená kyselost hypakuze nedoslýchavost hypalgezie snížené vnímání bolesti hyper- užíváme, když je něčeho nadmíru hyperacidita zvýšená kyselost hyperaktivita zvýšená aktivita hyperakuze nadměrné vnímání zvuku hyperaldosteronizmus zvýšená produkce aldosteronu hyperalgezie zvýšená citlivost na bolest hyperbarický vysokotlaký hyperdaktylie vrozená vada končetin charakteristická vyšším počtem prstů hyperdentice vyvinutí nadměrného počtu zubů hyperemeze nadměrné zvracení hyperemie překrvení hyperergie nadměrná reaktivita, přecitlivělost hyperestezie zvýšená citlivost na vnější smyslové podněty hyperexcitabilita nadměrná vzrušivost hyperflexibilita zvýšená ohebnost hyperfunkce nadměrná funkce hypergalakcie nadměrná tvorba mléka u kojící ženy hypergenitalizmus nadměrná činnost / nadměrné vyvinutí pohlavních orgánů hyperglobulie zvýšený počet červených krvinek hyperglykemie zvýšená hladina glukózy v krvi hyperhidróza nadměrné pocení hyperinzulinizmus zvýšená koncentrace inzulínu v krvi hyperkeratóza nadměrné rohovatění kůže hyperkinéza nadměrný a mimovolní pohyb hyperkortizolizmus zvýšená koncentrace kortizolu v krvi hyperkyfóza nadměrné vyklenutí páteře směrem dozadu hyperlipidemie zvýšené množství tuků v krvi hypermangan manganistan draselný, dezinfekční prostředek hypermenorea silné menstruační krvácení hypermetropie dalekozrakost hypermnezie vynikající, mimořádná schopnost paměti hypermobilita nadměrná pohyblivost hyperodoncie nadměrný počet zubů hyperosmie zvýšené vnímání čichových podnětů hyperparatyreóza choroba v důsledku vysoké hladiny parathormonu v krvi hyperpigmentace zvýšená pigmentace kůže hyperplazie zvětšení orgánu nebo jeho části jako následek zvýšeného počtu jeho buněk hyperploidie abnormálně vysoký počet chromozomů v buňce hyperpnoe prohloubené dýchání hyperprodukce nadměrná produkce hyperpyrexie vysoká horečka s teplotami nad 40°C hyperreaktivita nadměrná reaktivita, přecitlivělost hyperreflexie zvýšené reflexy při výpadku jejich přirozeného tlumení hypersalivace zvýšené slinění hypersekrece nadměrná sekrece hypersenzitivní nadměrně citlivý hypersexualita zvýšená sexuální aktivita na základě zvýšeného sexuálního pudu hypersomnie nadměrná spavost hypertenze vysoký krevní tlak hypertenzní příd. jméno k hypertenzi hypertermický charakterizovaný zvýšenou teplotou hypertermie zvýšení tělesné teploty nad normální mez hypertonie zvýšení tlaku hypertonik člověk trpící vysokým krevním tlakem hypertrichóza nadměrné ochlupení hypertrofie zvětšení orgánu v důsledku zvětšení jeho buněk hypertrofovat nadměrně růst hypertyreóza onemocnění v důsledku nadměrné hladiny hormonů štítné žlázy hyperventilace zrychlené a prohloubené dýchání hypervitaminóza nadměrný přívod vitaminů hypestezie snížená citlivost na vnější smyslové podněty hypnolepsie chorobná ospalost hypnopatologie nauka o poruchách spánku hypnoterapie terapie pomocí hypnózy hypnotický příd. jméno od hypnózy hypnotikum lék vyvolávající stav podobný spánku hypnóza stav podobný spánku uměle navozený druhou osobou hypo- užíváme, když je něčeho méně než je obvyklé hypobulie nedostatek pevné vůle hypodentice nižší počet zubů než je normální stav hypofunkce snížená funkce hypofýza podvěsek mozkový - žláza s vnitřní sekrecí ovlivňující svými hormony jiné žlázy s vnitřní sekrecí hypofyzární příd. jméno od hypofýzy hypogalacie nedostatečná tvorba mléka po porodu hypogastrium část břicha pod pupkem hypogenitalizmus neúplné vyvinutí pohlavních orgánů a jejich snížená činnost hypoglykemický příd. jméno od hypoglykemie hypoglykemie nízká hladina glukózy v krvi hypogonadizmus snížená činnost pohlavních žláz hypohidróza snížené pocení hypochondr člověk se sklony zveličovat nebo vsugerovat si nemoc hypochondrie sklon ke zveličování nebo vsugerování si nemoci hypokinéza snížená hybnost hypolipidemie snížené množství tuků v krvi hypomenorea snížená intenzita menstruačního krvácení hypometropie krátkozrakost hypomimie snížená mimika hypomnezie oslabení paměti hypomobilita snížená pohyblivost hypomotilita snížená pohyblivost hypoparatyreóza choroba způsobená nedostatkem parathormonu v krvi hypopigmentace snížená pigmentace hypoplazie nedostatečný vývin tkáně nebo orgánu hyposekrece snížená sekrece hyposmie snížení čichového vjemu hyposomnie nespavost hypospadie vrozený rozštěp močové trubice hypostáza pasivní překrvení níže položených tkání nebo částí orgánů hypotalamus část mozku řídící řadu hormonálních a útrobních funkcí organizmu hypotenze snížený krevní tlak hypotenzivum lék snižující krevní tlak hypotermie pokles tělesné teploty hypotonie snížení svalového napětí hypotonikum lék na snížení svalového napětí hypotrofie omezení růstu orgánu nebo tkáně hypotyreóza onemocnění jako následek snížené funkce štítné žlázy, nedostatečnou tvorbou či účinkem jejích hormonů hypoventilace snížená ventilace hypovitaminóza snížené množství některých vitaminů v těle hypoxie nedostatečné množství kyslíku v tkáních hysterektomie chirurgické odstranění dělohy hysterický předrážděný, popudlivý, nepříčetný hysterie neuróza s kolísavostí nálad, sklonem k dramatizaci, přehánění hysterosalpingografie rentgenové kontrastní vyšetření dělohy a vejcovodů hysteroskop endoskop se speciální optikou na vyšetření dělohy při jejím naplnění oxidem uhličitým hysteroskopie endoskopické vyšetření dělohy hysteroskopem hysterostomie chirurgické otevření dělohy CH nahoru chámovod součást mužského pohlavního ústrojí; orgán trubicovitého charakteru vedoucí od nadvarlete k prostatě a ústící do močové trubice cheilitida/cheilitis hnisavý zánět horního rtu chemoterapie léčba některých nádorů, infekčních a parazitálních chorob chemickými prostředky chinin alkaloid z kůry chininovníku používaný k léčbě malárie a horečnatým stavům, dnes součástí některých nápojů chiropraxe léčba nemocí manipulacemi chirurg lékař zabývající se operační léčbou onemocnění různých orgánů včetně poranění, někteří z nich se následně dále specializují pouze na určitou oblast, podle které je jejich specializace pojmenována (např. kardiochirurg, plastický chirurg apod.) chloazma žlutohnědá kožní skrvna vznikající nahromaděním pigmentu chol- týkající se žluči, žlučový cholagogum látka zvyšující sekreci žluči cholangiografie rentgenové kontrastní vyšetření žlučových cest cholangitida/cholangitis zánět žlučových cest chole- týkající se žluči, žlučový cholecystektomie chirurgické odstranění žlučníku cholecystitida/cholecystitis zánět žlučníku cholecystografie rentgenové kontrastní vyšetření žlučníku choledochus hlavní žlučový vývod s ústím vedoucím do dvanáctníku cholekinetikum látka podporující vyprázdnění žlučníku cholelitiáza tvorba a přítomnost žlučových kaménků ve žlučníku a žlučových cestách cholera akutní infekční průjmové onemocnění choleretikum látka podporující tvorbu a vylučování žluči cholerik prudký, vznětlivý člověk cholesterol steroidní látka obsažená v živočišných tkáních a krvi cholesterolemie koncentrace cholesterolu v krvi chondro- týkající se chrupavky chondroblast nezralá buňka chrupavky chondroblastom zhoubný nádor z chrupavčité tkáně chondrodysplazie geneticky podmíněná porucha vývoje chrupavky a kosti chondrodystrofie dědičná choroba s porušeným vývojem chrupavky a kostí chondrofibrom nezhoubný nádor chrupavčité tkáně chondrosarkom zhoubný nádor chrupavčité tkáně chorda struna, šlašinka, provazec chordektomie operativní vynětí hlasivek chorditida/chorditis zánět hlasivek chorea nervová porucha charakteristická mimovolními rychlými pohyby, postihuje různé části těla chorion vnější plodový obal choroiditida/choroiditis zánět cévnatky oka (vrstva mezi bělimou a sítnicí) chromozom vláknité útvary v buněčném jádře obsahující genetickou informaci chronicita dlouhodobost chronický dlouhodobý, vleklý, např. ch. nemoc chronik osoba trpící chronickou nemocí chylózní připomínající chylus chylus střevní míza chymus polotekutá natrávená potrava vypouštěná z žaludku do dvanáctníku I nahoru iatro- související s lékařem iatrogenie zhoršení stavu pacienta jako následek negativního vlivu lékaře idiocie těžká duševní zaostalost idiogram schematický obraz chromozomů určitého organizmu idiopatický bez známé příčiny idiopatie choroba vzniklá z neznámé příčiny idiot slabomyslný člověk idiotyp sourhn všech determinantů organizmu ikterický vztahující se ke žloutence ikterus žloutenka, žluté zabarvení tkání žlučovým barvivem ileitida/ileitis zánět ilea (konečný úsek tenkého střeva) ileo- týkající se ilea - kyčelníku, poslední části tenkého střeva, ústícího do střeva tlustého ileocekální týkající se přechodu kyčelníku do slepého střeva ileokolitida/ileokolitis zánět ilea (konečného úseku tenkého střeva) a tlustého střeva ileokolostomie chirurgické spojení kyčelníku s tlustým střevem ileostomie operativní vyústění tenkého střeva na povrch ileózní týkající se neprůchodnosti střev ileum kyčelník, konečný úsek tenkého střeva ileus neprůchodnost střev imbecil slabomyslný člověk, ale schopný se naučit jednoduchým pracem, vychovatelný imbecilita středně těžká forma slabomyslnosti imobilita nepohyblivost imobilizace znehybnění některé části těla imobilizovat činit nehybným imobilní nepohyblivý, nehybný imortalita nesmrtelnost imortální nesmrtelný impetigo infekční onemocnění kůže charakteristické puchýřky a strupy, je způsobeno streptokoky nebo stafylokoky implantace vpravení tkáně či orgánu, umělého orgánu nebo přístoje do organizmu implantát přenesený orgán nebo jeho část do organizmu implantovat provést implantaci impotent osoba trpící impotencí, tj. neschopností k pohlavnímu styku a oplodnění impulzivní vznětlivý, prudký imunita odolnost organizmu proti cizorodým látkám imunizace získávání odolnosti vůči cizorodým látkám imunizovat činit imunním imunní odolný imuno obranný, odolný imunodeficience porucha imunitních mechanizmů imunodeficit imunologická nedostatečnost imunoelektroforéza laboratorní technika používaná k diagnostice některých chorob krvetvorby apod. imunoglobulin bílkovina s vlastnostmi protilátky obsažená v krevním séru imunokompatibilita stav při transfúzi nebo transplantaci, jsou-li antigeny příjemce a dárce různé imunokomplex protilátky vázané se specifickými antigeny imunolog lékař, zabývající se studiem, diagnostikou, léčbou a prevencí chorob, které jsou vyvolány poruchami imunity (např. alergie, imunodeficitní stavy apod.) imunologie nauka o obraných reakcích organizmu imunoprofylaxe zvyšování odolnosti proti infekčním chorobám podáváním vakcín nebo hotových protilátek imunostimulace nespecifické zvyšování obranných schopností organizmu postupy aktivujícími imunitní systém imunosuprese potlačení obranné reakce organizmu imunoterapie léčení chorob využitím imunitních reakcí in vitro ve zkumavce in vivo za života organizmu, v živém organizmu inaktivita nečinnost, neschopnost reakce inaktivní nečinný inaktivovat činit nečinným inaparentní neprojevující se, bez příznaků incest pohlavní styk mezi blízkými příbuznými incidence počet nových případů onemocnění za časovou periodu incize operační řez indispozice přechodná nezpůsobilost inervace zásobování nervovými vlákny inervovat zásobovat nervovými vlákny infantilní nevyspělý, dětinský infarkt místní odumření tkáně v důsledku náhlého zamezení přívodu krve z uzavřené tepny infaustní nepříznivý, se špatnou prognózou (o průběhu onemocnění) infekce nákaza organizmu choroboplodnými zárodky infekcionista lékař zabývající se diagnostikou, léčením a výzkumem infekčních nemocí infekciozita nakažlivost infekční nakažlivý infekt zánětlivé ložisko v orgánu, odkud se nákaza šíří do celého těla infektolog lékař zabývající se diagnostikou, léčením a výzkumem infekčních nemocí infektologie nauka o infekčních nemocech inferior spodní infertilita neplodnost infertilní neplodný infikovat přenést nákazu infiltrace pronikání, např. prostoupení tkáně nebo orgánu zánětlivými nebo nádorovými buňkami či jinou látkou, také druh místního znecitlivění prováděné pomalým vstřikováním znecitlivující látky (tzv. lokální / místní znecitlivění / anestézie) infiltrát nahromadění tekutiny nebo buněk v tkáni inflamace zánět inflamatorní zánětlivý influenza chřipka infraskapulární podlopatkový infrasternální pod hrudní kostí infuze přívod léčebných tekutin do krevního oběhu ingesce pohlcení, polknutí, příjem, např. potravy organizmem, látek buňkou ingredience přísada inhalace vdechování inhalátor přístroj sloužící k inhalaci inhibice zábrana, tlumení injekce vstřikování látky do organizmu injikovat vpravovat roztok do organizmu injekcí inkapsulace opouzdření, vytvoření obalu ze tkáně kolem cizorodého organizmu vniklého do těla inkontinence neschopnost udržet moč a stolici inkubace doba mezi nákazou organizmu a propuknutím choroby inokulovat naočkovávat inoperabilita nevhodnost k operaci inoperabilní nevhodný k operaci insenzibilita necitlivost insomnie porucha spánku instinkt vrozený pud instrumentářka zdravotní sestra asistující lékaři na operačním sále nebo v zubní ambulanci, podává lékaři nástroje / instrumenty insuficience nedostatečnost, neschopnost orgánu plnit funkci insuficientní nedostatečný insuflace vhánění vzduchu nebo prášku do tělních dutin za diagnostickým nebo léčebným účelem integrita celistvost, neporušenost intelekt rozum, schopnost myslet inteligence schopnost chápat, samostatně myslet, řešit nové situace interakce vzájemné působení interdentální mezizubní interdisciplinární mezioborový interferon bílkovina tvořící se v buňkách po styku s virem, brání ostatní buňky před virovou infekcí, rovněž synteticky vyráběné látky sloužící k léčbě některých virových onemocnění (hepatitidy apod.) interkostální mezižeberní interkurentní přidružený intermuskulární mezisvalový interna interní oddělení nemocnice nebo interní lékařství internista lékař zabývající se diagnózou a nechirurgickou léčbou chorob vnitřních orgánů (srdce, plic, zažívacího ústrojí, žláz s vnitřní sekrecí atd.), někteří z nich se následně dále specializují pouze na určitou oblast, podle které je jejich specializace pojmenována (např. kardiolog, hepatolog, infektolog, endokrinolog apod.) interoseální mezikostní interrupce umělé ukončení těhotenství intersticiální vmezeřený, související s vmezeřenou tkání, což je řídké pojivo, v němž probíhají cévy a nervy intestinální střevní intestinum střevo intima vnitřní vrstva cévní stěny intoxikace otrava intra- uvnitř, dovnitř intraalveolární uvnitř plicních sklípků intraarteriální nitrotepenný, uvnitř tepny intraartikulární uvnitř kloubu intracelulární nitrobuněčný intracerebrální uvnitř mozku intradermální nitrokožní, uvnitř, mezi vrstvami kůže intrakraniální nitrolební intrakutánní nitrokožní intramedulární uvnitř míchy intramurální uvnitř stěny orgánu intramuskulární nitrosvalový intraokulární nitrooční intraperitoneální v břišní dutině intratracheální uvnitř průdušnice intrauterinní nitroděložní intravaginální uvnitř pochvy intravaskulární v cévě intravenózní nitrožilní invalida osoba nezpůsobilá k práci zpravidla pro tělesnou vadu v důsledku úrazu, nemoci apod. invalidita nezpůsobilost k vojenské službě nebo práci vůbec invalidní nezpůsobilý k práci zpravidla pro tělesnou vadu v důsledku úrazu, nemoci apod. invazivní pronikající, šířící se do okolí, narušující okolí, např. invazivní léčba = chirurgická léčba inzulin hormon vylučovaný slinivkou břišní, jehož nedostatek vede ke vzniku cukrovky (diabetus mellitus) ireparabilní trvale nenahraditelný ireverzibilní nevratný iridektomie odstranění duhovky z oka irido- iris - duhovka, tj. týkající se duhovky iridocyklitida/iridocyklitis zánět duhovky a řasnatého tělíska oka irigografie rentgenové vyšetření tlustého střeva naplněného kontrastní látkou, která je podána v podobě nálevu konečníkem irigoskopie vyšetření tlustého střeva naplněného kontrastní látkou (podána v nálevu konečníkem) přímým prosvícením rentgenovým zářením iris oční duhovka iritabilita dráždivost ischemie místní nedokrevnost tkáně a orgánu vedoucí k jejich poškození až odumření / nekróze ischiadický patřící ke kosti sedací ischiadikus / nervus ischiadicus sedací nerv, inervuje dolní končetinu ischialgie bolest podél sedacího nervu ischias bolest v kříži vystřelující do jedné nebo do obou končetin izotonický stejného osmotického tlaku J nahoru jejunální lačníkový jejunektomie chirurgické odstranění části lačníku jejunitida/jejunitis zánět lačníku jejunum lačník - střední úsek tenkého střeva jugulární hrdelní jugulum hrdlo, přední krajina krční junktura spojení juvenilní j. choroba = choroba postihující mladý věk K nahoru kachexie chorobná sešlost celého těla, abnormální hubnutí kakofonie nelibozvučnost kalcemie koncentrace / hladina kalcia v krvi kalcifikace ukládání vápníku do kostí kalemie koncentrace draslíku v krvi kalmetizace ochranné očkování proti tuberkulóze kalorie jednotka tepla kapacita schopnost něco pojmout, obsáhnout kapilára vlásečnice, drobná cévka, tvoří přechod mezi žilním a tepenným systémem kapilární vlásečnicový kapitační platba platba za stálou zdravotní péči o jednoho pacienta, a to nezávisle na jeho nemocnosti kapsle tobolka, obal na léčivo, je vyroben ze želatiny kapsula pouzdro, např. kloubní kapsulární patřící k pouzdru karanténa soubor opatření k zamezení šíření infekčního onemocnění, dočasná izolace osoby nebo skupiny osob s nákazou od okolí karbunkl hnisavý zánět několika vlasových mazových váčků spojených do jednoho ložiska karcinofobie přehnaný strach z rakoviny karcinogen látka, která může vyvolat rakovinotvorné bujení karcinom rakovina, zhoubný nádor vznikající bujením epitelových buněk kardiak osoba trpící chronickou srdeční chorobou kardiální srdeční kardio- srdce, srdeční, týkající se srdce kardiochirurg chirurg, který se věnuje operační léčbě onemocnění srdce, mezi něž patří vrozené nebo získané chlopenní vady, aortokoronární bypass, transplantace srdce aj. kardiolog lékař zabývající se výzkumem, diagnózou, léčbou a prevencí onemocnění srdce kardiomyopatie onemocnění srdce vedoucí k srdeční slabosti a poruše srdečního rytmu kardiopatie blíže nespecifikované onemocnění srdce kardiostimulátor srdeční stimulátor, stimuluje elektrickými impulzy srdeční činnost při zástavě nebo poruše srdečního rytmu kardiotonikum léky povzbuzující srdeční činnost selhávajícího srdce kardiovaskulární srdečně-cévní, týkající se srdce a cév karditida/karditis zánětlivé onemocnění srdce karence nedostatek některé živiny, vitaminů, který vyvolává chorobný stav karies zubní kaz kariózní příd. jméno od karies karminativum lék proti plynatosti, usnadňuje odchod nahromaděných střevních plynů karoten provitamin A, obsažen hlavně v rostlinných tkáních, např. v karotce karotida největší krční tepna, nachází se oboustraně na krku, tj. napravo i nalevo od dýchacích cest, její tep je hmatný již při jemném dotyku prstů na kůži nad ní karpální zápěstní kastrace odstranění pohlavních žláz nebo vyřazení jejich funkce katabolismus štěpení látek v organizmu za současného uvolnění energie katalepsie chorobná ztuhlost svalů kataplexie náhlá ztráta svalového napětí (po šoku apod.) katarakta šedý oční zákal katetrizace zavádění katetru do dutiny orgánu za diagnostickým nebo léčebným účelem kaudální směřující od hlavy k dolní části trupu kauter přístroj k vypalování kauzální léčba léčba namířená proti příčině onemocnění kaverna dutina vzniklá rozpadem tkáně kavita dutina, volný prostor kazuistika popis průběhu lékařsky zajímavých chorob kefalický týkající se hlavy nebo mozku keratitida/keratitis zánět rohovky keratolytický mající schopnost odstraňovat zrohovatělou kůži keratóza chorobné zrohovatění kůže kesonový k. nemoc = nemoc vyvolaná rychlým přechodem z přetlaku klaustrofobie chorobný strach z uzavřeného prostoru, např. ve výtahu kleptomanie chorobné nutkání krást bez zištného důvodu klimakterium přechod (u ženy) klinický biochemik zabývá se vyšetřováním biologického materiálu a interpretací laboratorních výsledků klinický farmakolog studuje a objektivními metodami hodnotí účinek léku u nemocného i zdravého člověka klystýr očistné klyzma klyzma nálev tekutiny konečníkem do tlustého střeva koagulace srážení krve koagulační srážecí koagulans látka způsobující srážení koagulopatie porucha srážlivosti krve koagulum krevní sraženina kognitivní funkce poznávací, sloužící k poznávání sebe sama i okolního světa koitus soulož kokus baktérie kulovitého tvaru kolagen bílkovina nacházející se v kostech, chrupavkách a vazivu kolaps ochabnutí či selhání oběhové soustavy kolika záchvat prudké křečovité bolesti (např. žlučníková, ledvinová, střevní) kolitida/kolitis zánět tlustého střeva kolonoskopie endoskopické vyšetření tlustého střeva kolostomie umělé vyústění tlustého střeva ven břišní stěnou kolostrum mlezivo - výměšek mléčné žlázy za těhotenství a krátce po porodu kolposkopie vyšetření pochvy a děložního čípku optickým přístrojem kóma hluboké bezvědomí komisura nervová spojka pravé a levé části mozku nebo míchy komoce otřes (mozku) kompaktní celistvý kompatibilita slučitelnost, shodnost kompatibilní slučitelný, shodný komprese stlačování kompresivní obvaz stlačením rány zastavuje krvácení kondice fyzický či psychický aktuální stav kondom gumový antikoncepční prostředek kondylom kožní výrůstek podobný bradavici konfabulace smyšlenka vyplňující mezeru po ztrátě paměti kongenitální vrozený koncha nosní skořepa, součást kostěné části nosu konkrement neboli kámen, pevný útvar tvořený v dutinách orgánů při patologických stavech (ve žlučníku, v ledvině, v močovém měchýři) kontaktní "dotykový", např. kontaktní ekzém = alergická reakce na kůži vznikající při dotyku kůže s alergii způsobující látkou kontracepce antikoncepce, ochrana před početím kontraindikace okolnost, která nedovoluje užít určitý způsob léčby kontrakce smrštění, zmenšení objemu, stah, např. kontrakce děložní = stahy dělohy při porodu kontraktilita stažitelnost, smrštitelnost kontraktura reflexní stažení svalů na podkladě bolesti kontralaterální jsoucí na opačné straně kontrastní k. látka = používaná při rentgenovém vyšetření kontuze zhmoždění, navenek nekrvácející zranění postihující nervy, svaly apod. konvulze křečovité pohyby těla konzervativní léčba neoperační léčba konziliární poradní konziliář lékař přizvaný ošetřujícím lékařem na poradu k pacientovi konzilium poradní sbor lékařů koprolalie chorobná nutnost užívat vulgární výrazy kopulace splynutí dvou pohlavních buněk korneální rohovkový, např. korneální reflex = mrknutí oka po podráždění rohovky koronární věnčitý (k. tepny = vyživují srdce) kortikální korový kortikoid steroidní hormony vylučované kůrou nadledvinek kortikosteroid steroidní hormony vylučované kůrou nadledvinek kortizon hormon kůry nadledvinek, jeden z kortikoidů kostální žeberní kraniální směřující k lebce kranio- lebka, lebeční, týkající se lebky kraniometrie měření jednotlivých částí lebky kraniotomie chirurgické otevření lebky kreatinin odpadní produkt metabolizmu vylučovaný močí krepitace třáskání, zvuk při poslechu plic auskultací kretén osoba duševně zaostalá vlivem snížené činnosti štítné žlázy či nedostatkem jódu kryo- mrazivý, chladící kryochirurgie chirurgická technika využívající nízkých teplot k destrukci chorobných tkání kryoterapie chirurgická technika využívající nízkých teplot k destrukci chorobných tkání kumulace hromadění kumulativní hromadící se kurativní léčebný kvalitativní týkající se jakosti kvantitativní týkající se množství kyfoskolióza chorobné vybočení páteře nazad a do boku kyfóza obloukovití prohnutí páteře nazad kyreta ostrá malá lžička používaná v chirurgii kyretáž výškrab L nahoru labilní nestálý, nepevný laborant ve zdravotnictví absolvent příslušného směru studia střední zdravotní školy; samostatně pracuje v laboratoři pod vedením lékaře nebo farmaceuta, podle oboru, v němž působí, se rozlišují l. biochemický, rentgenový, zubní aj. lacerace potrhání tkání lakmusový papír filtrační papírek napuštěný lakmusem (acidobazický indikátor) lakrimální slzní laktace tvorba a vylučování mléka z mléčné žlázy savců lalofobie bázeň mluvit lamela destička kostní hmoty lanceta dvojsečný špičatý nožík laparoskopie endoskopické vyšetření dutiny břišní laparotomie chirurgické otevření dutiny břišní laryngitida/laryngitis zánět hrtanu laryngoskop přístroj sloužící k vyšetření hrtanu laryngospazmus křečovitý stah hlasivek larynx hrtan laser světelný zdroj monochromatického záření využívaný v léčbě některých chorob latentní skrytý, neprojevující se navenek, např. latentní infekce = skrytý průběh infekce bez zjevných známek laterální boční, postranní laváž výplach laxativum projímadlo lege artis podle pravidel, např. léčba lege artis = léčba podle lékařských zásad lékárník pracovník zdravotnické služby zabezpečující léčiva pro obyvatelstvo a zdravotnická zařízení, jeho úkolem je příprava a výdej léků lékař zabývající se léčbou bolesti lékař, jehož pracovní náplní je péče o akutní a chronické bolestivé stavy lékař zabývající se urgentní/intenzívní medicínou lékař zabývající se výzkumem, poskytováním, příp. organizováním neodkladné péče u stavů, které bezprostředně ohrožují život postiženého a mohou vést k jeho náhlému úmrtí letální smrtelný letargie chorobná spavost, spánek blížící se stavu bezvědomí leukemie nádorové bujení bílých krvinek leukocyt bílá krvinka leukocytóza chorobné zmnožení bílých krvinek leukodermie porucha pigmentu charakteristická bílými skrvnami na kůži leukopenie chorobné snížení počtu bílých krvinek leukoplakie chorobné bělavé skvrny na sliznici, jsou považovány za prekancerózu leukoplast lepivá náplast léze poškození ligamentum vaz linea čára, linie, např. linea alba = vazivová linie oddělující přímé svaly břišní, táhne se od dolního okraje hrudní kosti k symfýze lipáza enzym štěpící tuky lipemie koncentrace tuků v kvi lipidy organické látky nerozpustné ve vodě, přítomné ve všech organizmech, mají především zásobní a ochrannou funkci lipolýza štěpení tuků lipom nádor z tukové tkáně lipoprotein látka obsahující část proteinovou i lipidovou liposukce odsávání tuku z podkožní vrstvy litiáza přítomnost kaménků v těle litotomie operativní odstranění kaménků z příslušného orgánu litotrypse rozdrcení močových kamenů přístrojem lobární lalokový lobektomie chirurgické odstranění laloku určitého orgánu locus místo logie (koncovka) nauka logopatie porucha řeči logoped odborník zabývající se prevencí a nápravou vad řeči a výslovnosti. logopedie nauka o vadách řeči, jejich nápravě a prevenci lokace umístění lokální místní longitudinální podélný, rovnoběžný s osou lordóza prohnutí páteře dopředu lues syfilis lumbago houser, prudká, silná bolest v kříži lumbální bederní lumen průsvit lunární měsíční lunula bílá část u kořene nehtu, tzv. měsíček lupus chronické onemocnění kůže s tvorbou vředů lymeský lymeská nemoc = borelióza lymfa míza lymfangitida/lymfangitis zánět lymfatických cév lymfangoitida zánět lymfatických cév lymfoblastom nádorové bujení mízní tkáně lymfocyt druh bílých krvinek lymfocytopenie snížený počet lymfocytů lymfocytóza zmnožení lymfocytů lymfogranulom nádorové bujení mízní tkáně lymfopenie snížený počet lymfocytů lymfosarkom nádorové bujení mízní tkáně lymský lymská nemoc = borelióza lýza prasknutí, uvolnění M nahoru macerace vyluhování, rozkládání makro- veliký makrocefalie chorobné zvětšení hlavy makrofág buňka schopná pohltit a usmrtit mikroby či cizorodé částice, podílí se na obranyschopnosti organizmu proti infekci makroskopický viditelný pouhým okem makula chorobná skrvna makulární poskrvrněný, skvrnitý malabsorbce porucha vstřebávání živin v trávicím traktu malacie měknutí tkáně malárie horečnaté onemocnění přenášené komárem rodu Anopheles, výskyt v tropech maleolární kotníkový malformace vrozené tvarové úchylky vznikající za vývoje plodu maligní zhoubný malignita zhoubnost malignizace zvrhnutí ve zhoubný proces malnutrice porucha výživy mama prs mamo- prsní mamografie rentgenové vyšetření prsních žláz mandibula dolní čelist maniak osoba postižená mánií mánie duševní choroba charakteristická nadměrnou vzrušivostí až zuřivostí, zvýšenou aktivitou, vášní maniodepresivní onemocnění charakteristické střídáním mánické a depresivní fáze markantní výrazný masivní mohutný, důkladný maskulinizace přeměna samičích pohlavních znaků na samčí masochizmus pohlavní zvrácenost, kdy nemocného vzrušuje utrpení druhých mastitida/mastitis zánět mléčných žláz masturbace onanie, pohlavní sebeukájení maternita mateřství maturace zrání maxila horní čelist mediální střední mediánní ve střední rovině těla mediastinum mezihrudí medikamentózní prováděný s pomocí léků medula dřeň megalocefalie nadměrná velikost hlavy melanémie onemocnění krve charakteristiké jejím tmavým zbarvením melancholik osoba se sklony k trudnomyslnosti, zádumčivosti melanin tmavé kožní barvivo melanoblastom nejzhoubnější kožní nádor, vychází z "mateřských znamének" melanodermie nadměrná pigmentace pokožky melanom nádor buněk vytvářejících pigment melanurie vylučování melaninu močí meléna stolice černě zbarvená natrávenou krví, objevuje se při krvácení ve vyšších etážích trávicího traktu menarché první menstruace meninga plena, blána obalující mozek a míchu meningitida/meningitis zánět mozkových blan meniskus chrupavčitá ploténka kolenního kloubu menopauza trvalý zánik menstruace po přechodu menoragie velmi silné krvácení při menstruaci menses menstruace menstruace pravidelné, měsíční krvácení z dělohy u pohlavně dospělé ženy mentalita smýšlení mentální myšlenkový, rozumový metabolit látka vytvořená v těle při metabolickém procesu metabolizmus přeměna látek či energií v živém organizmu metastáza vznik druhotného / dceřiného nádorového ložiska, které je různě vzdáleno od původního nádoru meteorizmus střevní plynatost metroragie krvácení z dělohy mimo pravidelný menstruační cyklus mezenchym embryonální pojivová tkáň migrace přemísťování migréna záchvatovitá bolest hlavy obvykle lokalizovaná v jedné polovině migrovat přemísťovat se mikro- malý mikroangiopatie poškození drobných krevních cév vedoucích k poruše krevního průtoku v dané oblasti mikrobiolog vědec zabývající se mikroorganizmy, lékařský mikrobiolog studuje mikroorganizmy, které způsobují lidská onemocnění, zkoumá jejich vlastnosti a zabývá se jejich prokázáním v těle člověka v průběhu nemoci mikrocefalie příliš malá hlava mikrocyt malá červená krvinka mikrocytémie zmnožení mikrocytů mikroorganizmus jednobuněčné organizmy rostlinného či živočišného původu viditelné pouze pod mikroskopem mikrotom přístroj ke zhotovení velmi tenkých řezů tkáně pro pozorování pod mikroskopem mióza zúžení zornice mitochondrie buněčná organela zajišťující buněčné dýchání a tvorbu energie mitóza nepřímé dělení buňky mitrální dvojcípý, mitrální chlopeň = dvojcípá chlopeň mixtura směs léčiv ml mililitr (tisícina litru) mobilita pohyblivost mobilní pohyblivý molekula nejmenší částice s vlastnostmi látky, složená z atomů molekulární na úrovni drobných částic mongolizmus Downův syndrom, duševní i tělesná vývojová porucha na geneticém podkladě monilióza druh infekce vyvolané plísní mono- jeden monoandrie manželství s jedním mužem monogamie manželství jednoho muže s jednou ženou monokultura čistá kultura mikroorganizmů mononukleóza virové infekční onemocnění, projevuje se horečkou, zduřením lymfatických uzlin a zmnožením bílých krvinek (monocytů) monoparéza částečné ochrnutí jedné z končetin monoplegie úplné ochrnutí jedné končetiny morbidita nemocnost morbidní chorobný, nemocný morfin hlavní alkaloid opia, morfium, tlumící silné bolesti morfinizmus návyk na používání morfia, chronická otrava organizmu morfiem morfium hlavní alkaloid opia, morfin, tlumící silné bolesti morfologie nauka o tvaru a formě těla a jeho orgánů motilita pohyblivost motorický týkající se pohybu MUDr. "medicinae universae doctor" = doktor všeobecné medicíny mul jemná bavlněná tkanina užívaná jako gáza musculus sval mutace dědičná změna vlastnosti či znaku organizmu podmíněná změnou v genu mutagenní působící mutaci mutant forma vzniklá mutací myalgie svalová bolest myastenie chorobná unavenost svalů mydriáza rozšíření zornice myelitida/myelitis zánět míchy mykolog odborník v nauce o houbách mykotoxin toxin produkovaný plísněmi mykóza choroba způsobená plísněmi myokard srdeční sval myokarditida/myokartitis zánět srdečního svalu myom nezhoubný nádor ze svalové tkáně myopie krátkozrakost myóza zúžení duhovkové zornice myxedém tuhý otok při snížené činnosti štítné žlázy, může se objevit na předloktí, bércích, v obličeji N nahoru naevus vrozené nahromadění pigmentu v kůži nanizmus trpasličí vzrůst narkolepsie chorobné záchvaty krátce trvajícího spánku narkoman toxikoman, osoba závislá na droze narkomanie chorobná touha po omamných prostředcích narkotikum omamný prostředek narkóza útlum vyšších mozkových funkcí narkotiky nativní n. rentgenový snímek = prostý, přirozený nauzea nevolnost, nucení ke zvracení nazální nosový nebulizátor rozprašovač tekutiny nefrektomie chirurgické odstranění ledviny nefritida/nefritis zánět ledvin nefrolitiáza výskyt kaménků v ledvině nefrolog lékař zabývající se výzkumem, diagnózou a léčbou nemocí ledvin, včetně hemodialýzy nefroskleróza onemocnění ledvin charakteristické poškozením ledvinných cév nefróza nezánětlivé onemocnění ledvin nekro- mrtvý nekrotický odumřelý nekróza odumření tkání nebo orgánů neonatální novorozenecký neonatolog lékař věnující se problematice novorozeneckého období neonatologický novorozenecký neoplazma novotvar, nádor, tumor nervozita duševní neklid neuralgie prudká záchvatovitá bolest obvodového nervstva neurastenie nervová slabost neuritida/neuritis zánět nervu neuro- související s nervem, nervový neurogenní nervového původu neurochirurg chirurg, který se zabývá operační léčbou nemocí nervového systému, mezi něž patří nádory či úrazy mozku a míchy, periferních nervů, nitrolební krvácení apod. neurochirurgie chirurgický obor zabývající se diagnostikou a operační léčbou chorob nervového systému neuroleptikum látka vyvolávající dřímotný stav neurolog lékař zabývající se studiem, diagnostikou a neoperační léčbou chorob nervového systému (mozku, míchy, nervů a jimi inervovaných svalů) neuron nervová buňka neuropatie blíže neurčené onemocnění nervstva neuroplegikum látka tlumící vegetativní nervový systém neurotik trpící neurózou neurovegetativní vztahující se k nervovému a vegetativnímu systému neuróza psychická porucha bez prokazatelné chorobné změny nervového systému, nedochází ke změnám osobnosti, reakce na nepříznivé psychosociální vlivy neutrální nestranný, nemající určité vlasnosti, znaky névus vrozené nahromadění pigmentu v kůži nidace zachycení vajíčka v děložní sliznici nitroglycerin bezbarvá až nažloutlá olejovitá kapalina používaná k výrobě výbušnin, např. dynamitu, a léků nodus uzlina norma závazné pravidlo nostrifikace uznání platnosti oprávnění získaného v zahraničí nozokomiální nemocniční nozologie nauka o třídění nemocí nukleární jaderný nukleový n. kyseliny = vysokomolekulární sloučeniny, nositelé genetické informace nutritivní vztahující se k výživě nykturie hojné močení v noci nymfomanie chorobně zvýšená pohlavní vzrušivost nystagmus bezděčné, rychle se opakující, rytmické pohyby /záškuby očí O nahoru obézní chorobně otylý obliterace uzávěr průsvitu, např. cévy obsedantní vyznačující se vtíravými myšlenkami obsese nutkavá myšlenka, chorobně utkvělá představa ovládající mysl nemocného obstipace zácpa obstrukce překážka, neprůchodnost obturace ucpání, uzavření odontalgie bolest zubů odontologie zubní lékařství oftalmolog oční lékař, zabývá se výzkumem, diagnózou a léčbou očních chorob oftalmoskop přístroj na vyšetření očního pozadí okluze skus okultní o. krvácení = nelze zjistit zrakem, pouze laboratorním vyšetřením olfaktorický o. nerv = čichový nerv oligofrenie slabomyslnost oligurie snížené vylučování moči onanie masturbace, pohlavní sebeukájení onkolog lékař zabývající se výzkumem, diagnózou a léčbou nádorových onemocnění, vč. radioterapie (léčba zářením) ontogeneze vývoj jedince od zárodku do zániku onychie zánět nehtového lůžka oosféra vaječná buňka operabilní vhodný k operování operace chirurgický výkon operatér lékař provádějící operaci opiát látka užívaná k tišené bolesti, získává se z opiových alkaloidů z nezralých makovic optický týkající se zraku orální ústní orbita očnice ordinace 1. vyšetření lékařem, určení léčebného postupu, 2. místnost sloužící k vyšetřování nemocných organela struktura jendobuněčného organizmu se specializovanou funkcí organický způsobený anatomickými změnami v postižené tkáni, opak je funkční, tj. bez anatomických změn organizmus živý jedinec orgazmus vyvrcholení pohlavního styku orchitida/orchitis zánět varlete originální původní, např. originální lék = původní lék (na rozdíl od generik) ortodoncie nauka o nepravidelnostech chrupu a jejich léčení ortoped lékař zabývající se prevencí, zjišťováním a léčením vrozených nebo získaných vad, chorob a úrazů pohybového ústrojí osifikace kostnatění osteoartróza nezánětlivé degenerativní onemocnění kloubu a jeho okolí osteolog lékař zabývající se studiem vlastností a vývoje kostí a diagnostikou a léčbou jejich onemocnění osteomalacie měknutí kostí osteomyelitida/osteomyelitis zánět kostní dřeně osteoporóza řídnutí kostí ostitida/ostitis zánět kostní tkáně ošetřovatelský personál osoba uspokojující biologické, psychické a sociální potřeby nemocného a zdravého člověka v péči o jeho zdraví otitida/otitis zánět ucha otorinolaryngolog lékař zabývající se výzkumem, diagnózou a léčbou nemocí ušních, nosních a krčních otoskleróza onemocnění středního ucha vedoucí k převodní poruše sluchu otoskop přístroj na vyšetřování ucha pouhým okem ovariální vaječníkový ovarium vaječník ovulace periodické uvolňování zralého vajíčka z vaječníku P nahoru pacemaker přístroj na stimulaci srdeční činnosti elektrickými impulzy pachydermie zbytnění a ztvrdnutí kůže zmnožením vazivové tkáně palpace pohmat, vyšetření nemocného pohmatem palpitace bušení srdce panaritium hnisavý zánět prstu pandemie rozšíření nakažlivé nemoci na velkém území pankreas slinivka břišní pankreatitida/pankreatitis zánět slinivky břišní papila hrbolek na sliznici nebo na kůži, bradavka, vyvýšenina papilární p. čára = kožní čáry specifické pro každého člověka papilom nezhoubný epitelový nádor s laločnatým povrchem papilomatóza nakupení četných papilomů, mohou vytvářet až květákovité útvary papula pupen, pupínek paradentóza zánětlivé onemocnění tkáně spojující zub s kostí čelistní paramedik záchranář paranoia chronická psychická porucha vyznačující se velikáštvím, žárlivostí, bludy paranoik člověk stižený paranoiou paraplegie oboustranné ochrnutí končetin paraplegik osoba stižená paraplegií parasympatikus část autonomního nervstva s opačným účinkem než sympatikus paratyfus střevní infekční onemocnění podobné tyfu parazit cizopasník parenchym vlastní funkční tkáň specifická pro daný orgán parenterální vpravovaný do těla jinou cestou než zažívacím traktem parestezie pocit jiné než očekávané kvality paréza neúplná obrna parkinsonizmus porucha hybnosti na nervovém podkladě parotitida/parotitis zánět příušní žlázy, příušnice paroxyzmus záchvat pasta léčivý přípravek určený k zevní aplikaci pasterizace konzervace živných roztoků krátkodobým povařením za účelem zničení většiny mikroorganizmů pastózní odulost, nezdravé, těstovité vzezření patela čéška patelární čéškový paternita otcovství pato- značící vztah k nemoci patogen choroboplodný zárodek patogenita schopnost parazitů a choroboplodných zárodků vyvolat nemoc patogenní choroboplodný patolog lékař zabývající se naukou o nemocech (o chorobných pochodech a změnách v lidském těle), zkoumá tvarové projevy nemoci na lidském těle jako celku i na jednotlivých orgánech, a to na úrovni makroskopické (např. pitva) i mikroskopické (odběr vzorků tkání - biopsie a jejich zkoumání) patologický chorobný, nezdravý patologie nauka o nemocech paušál pevně stanovená peněžitá částka k úhradě výloh pavor nocturnus noční děs pediatr dětský lékař, věnuje se péči o dítě, a to od jeho narození po dosažení dospělosti, lékařská péče o děti zahrnuje prevenci, diagnostiku i léčbu jejich onemocnění pediatrie lékařský obor zabývající se péčí o dítě od jeho narození až po jeho dosažení dospělosti pedikúra odborné ošetřování nohou pedofilie sexuální náklonnost k dětem pektorální hrudní, prsní pelvimetr přístroj na měření vnějších rozměrů pánve penetrace pronikavost penicilin první antibiotikum objevené A. Flemingem roku 1929 penis mužský pohlavní úd peptický vřed vřed vzniklý účinkem trávicí šťávy (v oblasti žaludku nebo dvanáctníku) peptid látka složená z amonikyselin per os ústy, např. v instrukci pro užívání léku per rectum konečníkem, užívá se ve spojení: vyšetření per rectum percepce vjem, vnímání perforace proděravění (orgánu) peri- okolo periferie okraj, okolí periferní okrajový, obvodový, vzdálený od středu perikard osrdečník perimetr přístroj ke stanovení rozsahu nepřímého vidění periost okostice peristaltika pohyby zažívacího traktu posouvající a promíchávající potravu peritonitida/peritonitis zánět pobřišnice perkuse poklep perkutánní pronikající kůží, vstřebávající se kůží permeabilita propustnost perorální ústy, např. v instrukci pro užívání léku perspirace kožní dýchání pertuse černý kašel perzistence trvání, přetrvávání petechie tečkovité krevní výrony petit mal malý epileptický záchvat pigment barvivo živočišného těla pigmentový zabarvený pigmentem pilulka lék v podobě kuličky z tvárlivé hmoty pinzeta jemné kleštičky s pružnými raménky k uchopení předmětů placebo zdánlivý lék obsahující farmakologicky nepůsobivé látky, užívá se např. jako srovnávací léčivo ve studii zkoumající účinnost léku placenta plodové lůžko plastický chirurg chirurg zabývající se chirurgickou nápravou vrozených či získaných tvarových, velikostních a funkčních odchylek jednotlivých částí lidského těla od normálu plastika slangově plastická operace ("jdu na plastiku"), příp. místo, kde probíhají plastické operace plazma tekutá složka krve pletysmografie metoda měření změn objemu různých částí těla, slouží k měření změn periferní cirkulace krve pleura pohrudnice pleuritida/pleuritis zánět pohrudnice plomba umělá výplň dutiny zubu pneumoencefalografie rentgenová vyšetřovací metoda komor a prostor mezi mozkovými plenami pomocí náplně vzduchem pneumochirurg chirurg zabývající se operační léčbou chorob dýchacích orgánů, především plic pneumolog lékař, který se zabývá výzkumem, diagnózou a léčbou plicních onemocnění včetně tuberkulózy pneumonie zánět plic pneumotorax přítomnost vzduchu v pohrudniční dutině poliklinika zdravotní zařízení k poskytování ambulantní péče, má několik odborných oddělení poliomyelitida/poliomyelitis dětská obrna poly- mnohý, hojný polyartritida/polyartritis zánět několika kloubů současně polygamie pohlavní soužití jedince s více jedinci pohlaví opačného polyglobulie zvýšené množství červených krvinek polyp stopkatý útvar na sliznici nádorové nebo nenádorové povahy polyurie chorobné nadměrné vylučování moče populace souhrn osob žijících v určité době na určitém území porta brána, průchod, porta hepatis = místo vstupu cév do jater a výstupu žlučovodů portální týkající se brány, vrátnice, p. žíla = vrátnicová žíla postgraduální následující po absolvování vysoké školy k dosažení vyšší kvalifikace postnatální následující po narození posudkový lékař lékař zabývající se kontrolou posuzování dočasné pracovní neschopnosti pro účely nemocenského pojištění, posuzováním ve věcech důchodového pojištění, bezmocnosti, sociální péče a státní sociální podpory potence schopnost, moc, síla, např. schopnost muže k pohlavnímu styku a oplodnění pracovní lékař studuje vliv práce a pracovního prostředí na zdraví pracovníků, zabývá se rovněž prevencí, diagnostikou a léčbou nemocí způsobených vlivem práce a pracovního prostředí, dohlíží nad dodržováním pracovních podmínek praktický lékař lékař se všeobecnou praxí (na rozdíl od odborného, specializovaného), který zajišťuje primární léčebnou a preventivní péči o dospělou populaci, v oblastech s horší dostupností zdravotní péče může zajišťovat i péči o děti a dorost praktik lékař se všeobecnou praxí (na rozdíl od odborného, specializovaného), který zajišťuje primární léčebnou a preventivní péči o dospělou populaci, v oblastech s horší dostupností zdravotní péče může zajišťovat i péči o děti a dorost praxe zkušenost, výkon zaměstnání predispozice sklon, náchylnost (k onemocněním) premedikace příprava pacienta k anestezii podáním medikamentů premortální objevující se před smrtí prenatální před narozením dítěte preparát přípravek, nebo-li lék presbyopie ubývání schopnosti akomodace čočky preskripce předpis, preskripce léku = předepisování léku prevalence p. nemoci = počet případů v dané populaci na 1000 osob prevence ochrana, předcházení preventivní sloužící prevenci primář přednosta odborného oddělení zdravotnického zařízení primipara prvorodička privátní soukromý (nestátní), např. privátní lékařská praxe probatorní zkušební procedura postup při konání, léčebná p. = léčebný úkon profesionální vzniklý z výkonu profese, p. dermatóza = kožní choroba z povolání profúzní silný, mohutný profylaxe prevence prognóza předpověď vývoje choroby a výsledku léčby progrese postup, šíření, zvětšení, růst, např. progrese onemocnění = zhoršení onemocnění projekce bolesti zobrazování, promítnutí bolesti, tj. kudy se šíří, kde končí prolaps výhřez proliferace bujení promoce slavnostní udělení akademické či vědecké hodnosti promptní okamžitý, rázný propagace šíření propedeutika úvod do studia lékařství, lékařská p. = základ lékařského vyšetřování propulze bezděčný překotný pohyb dopředu při některých nervových chorobách prosektura pitevní oddělení nemocnice prostata žláza předstojná prostatektomie chirurgické odstranění prostaty prostatik pacient trpící onemocněním prostaty protein bílkovina proteinurie vylučování bílkovin močí protetika nauka o technice protéz protéza umělá náhrada protilátka bílkovina tvořená imunitním systémem a zaměřená specificky proti určitému antigenu / cizorodé látce protrombin krevní bílkovina uplatňující se při srážení krve protruze vystoupení, vytlačení dopředu proximální nejbližší, uložený blíže trupu pseudo- nepravý, klamný psitakóza papouščí nemoc psoriáza lupenka psychiatr lékař, který se zabývá studiem, diagnózou, prevencí a léčbou duševních poruch, jako jsou neurózy, psychózy, psychopatie (poruchy osobnosti), alkoholismus a toxikomanie apod. psychiatrie nauka o duševních chorobách a jejich léčbě psychický duševní psychika duševno psycho- související s duší, duševní psychoanalýza diagnostická a terapeutická metoda, způsob léčení duševních chorob, zvl. neuróz, rozborem psychického dění (propagovaná S. Freudem) psychofarmakum lék ovlivňující duševní činnost člověka psychogenní psychicky podmíněný, vyvolaný psycholog vysokoškolsky vzdělaný odborník, absolvent oboru psychologie na filozofické fakultě, zkoumá zákonitosti, vývoj a projevy duševní činnosti člověka psychologie nauka o duševní činnosti člověka psychopat trpící psychopatií psychopatie vrozená duševní vada, nenormálnost, nevyrovnanost osobnosti psychosomatika nauka o významu duševních pochodů na vznik a průběh tělesných onemocnění psychoterapie léčba působením na psychiku člověka psychotik pacient trpící psychózou psychotropní ovlivňující duševní činnost psychóza duševní porucha projevující se těžkými poruchami vnímání, emocí, myšlení i jednání s následným rozpadem osobnosti ptóza pokles puberta pohlavní dospívání pubescent jedinec v pubertě puerpera žena v šestinedělí pulmonální plicní pulpa dřeň zubů nebo sleziny pulpitida/pulpitis zánět zubní dřeně pulzace tepání, šíření tepové vlny punkce nabodnutí dutiny za účelem léčebným nebo diagnostickým, tj. odstranění tekutiny, aplikace léku, odběr tekutiny za účelem jejího vyšetření punktovat provést punkci pupila zornice pupilární zornicový purpura mnohočetné tečkovité krvácení purulentní hnisavý pustula neštovička, útvar v kůži s hnisem pyelitida/pyelitis hnisavý zánět ledvinné pánvičky pyelocystitida/peylocystitis hnisavý zánět ledvinné pánvičky a močového měchýře pyelonefritida/pyelonefritis hnisavý zánět ledvinné pánvičky a ledvin pyemie přítomnost bakterií v krvi pyknik typ člověka se zavalitou postavou se sklony k tloustnutí pylorus vrátník, koncová část žaludku pyodermie hnisavý kožní zánět pyogenní vzniklý hnisáním pyopneumotorax přítomnost vzduchu a hnisu v pohrudniční dutině pyromanie chorobná touha zakládat požáry R nahoru rabies vzteklina radiace záření, vyzařování radiální ležící při palci, na straně vřetenní kosti radioaktivita schopnost některých atomových jader se rozpadat za vysílání záření radioaktivní jevící radioaktivitu radiofor pouzdérko s raioaktivními solemi pro léčebné účely radioizotop radioaktivní nestabilní izotop radiolog lékař zabývající se radiodiagnostikou (diagnostikou pomocí rentgenových metod), zabývá se i dalšími zobrazovacími metodami, jako jsou vyšetření ultrazvukem nebo pomocí magnetické rezonance, příp. denzitometrií radiologie nauka o diagnostice a léčbě ionizujícím zářením radioskopie vyšetřování pomocí záření radioterapie léčba zářením ragáda bolestivé trhlinky kůže rachitida/rachitis křivice rachitik osoba stižená rachitidou raptus záchvat šílenství po velmi úzkostném zážitku rauš lehká inhalační narkóza razantní prudký, silný reagencie činidlo reaktibilita schopnost reagovat realimentace obnovení výživy, která byla předtím z různého důvodu přerušena recept lékařský předpis receptivní vnímavý receptor čidlo receptura návod k přípravě a výdeji léků recidiva návrat nebo opakování onemocnění rectum konečník reflex automatická reakce organizmu na vnější nebo vnitřní podněty reflexní r. pohyb = automatická reakce organizmu na vnější nebo vnitřní podněty refrakční r. vady = způsobené odchylkou lomu světelných paprsků v oku refrakterní r. fáze = orgán odpočinkem obnovuje svou funkci, v této fázi neodpovídá na podněty regenerace znovuvytvoření, obnova poškozené tkáně vytvořením tkáně nové s rovnocenou strukturou a funkcí regionální týkající se určité oblasti těla regrese přechod k některému ze zpětných vývojových forem regresivní zpětný regurgitace zpětný tok tekutého obsahu dutých orgánů rehabilitace léčebná metoda směřující k opětnému nabytí ztracených schopností rehabilitační lékař zabývá se obnovením původního stavu a schopností pacienta (jeho pohyblivosti, výkonnosti, pracovní schopnosti), je součástí téměř každé léčby, která má za cíl úplné uzdravení pacienta, nejčastěji se s rehabilitací setkáváme u onemocnění pohybového ústrojí a úrazů, po operacích jsou součástí rehabilitace dechová cvičení, coby prevence vzniku zánětu plic reinfekce opětná infekce stejnou chorobou rektální konečníkový rektoskopie vyšetřování konečníku optickým přístrojem rektoskopovat vyšetřovat konečník optickým přístrojem rektostomie umělé vyústění konečníku rektum konečník rekurentní opakující se, periodický relaps návrat choroby dříve potlačené relaxace uvolnění fyzického nebo duševního napětí relaxans prostředek vedoucí k relaxaci remise vymizení projevů nemoci, zpravidla přechodné renální ledvinový rentgen přístroj na prosvětlování neprůhledných předmětů reparace nahrazení poškozené tkáně jinou, ale méně hodnotnou replantace znovuzasazení, přišití reponovat vrátit do původní polohy repozice navrácení do původní polohy reprodukční rozmnožovací resekce operativní odstranění tkáně či orgánu resekovat operativně odstranit tkáň či orgán resorbovat vstřebat resorpce vstřebávání respirace dýchání respirátor dýchací přístroj používaný při oživování resuscitace oživování retardace zpomalování, zpoždění retence zadržování, např. retence tekutin u onemocnění ledvin retikulární síťovitý retina sítnice retinitida/retinitis zánět sítnice retinoskop přístroj k vyšetření očního pozadí reverz písemný souhlas nemocného s léčebným výkonem nebo odchod nemocného z nemocnice na jeho žádost revizní lékař lékař zdravotní pojišťovny, který kontroluje výkony a jejich účtování prováděné smluvními lékaři (tj. těmi, kteří jsou s touto pojišťovnou ve smluvním vztahu) revmatik osoba trpící revmatizmem revmatizmus souhrnné označení pro bolesti kloubů a svalů revmatoidní r. bolesti = bolesti v kloubech a svalech podobající se revmatizmu revmatolog lékař zabývající se výzkumem, diagnózou a léčbou zánětlivých i nezánětlivých revmatických nemocí kloubů, šlach, svalů a příbuzných struktur reziduální zbytkový reziduum zbytek rezistence odolnost Rh-faktor antigen obsažený v červených krvinkách rhinitida/rhinitis rýma ribonukleový r. kyselina = RNA, obsažená v jádře buněk, podílí se na přenosu genetické informace rigidní nehybný rigorózum ústní zkouška k dosažení titulu doktor rinitida rýma rinoskop zrcadlový přístroj k všetření nosní dutiny riziko nebezpečí rizikový nebezpečný, např. rizikový faktor choroby, tj. ten, který ji může způsobit rotátor sval působící otáčivé pohyby rotoped stabilní kolo umožňující udržovat kondici rozeola růžovka, drobné neohraničené červené skvrny v obličeji rubeola zarděnky rudimentární zakrnělý ruptura trhlina v tkáni S nahoru sadizmus pohlavní úchylka projevující se krutým zacházením se sexuálním partnerem sacharid cukr, zdroj energie sakrální týkající se křížové části páteře salivace slinění salmonelóza střevní choroba vyvolaná salmonelami salpingitida/salpingitis zánět vejcovodu salpingografie rentgenová vyšetřovací metoda vejcovodu salpinx vejcovod samaritán osoba prokazující milost bližním sanace zahojení, vyléčení sanatorium zdravotnické zařízení pro dlouhodobě nemocné sanovat zachraňovat sarkom zhoubný nádor z pojivové tkáně sarkomatóza mnohotná ložiska sarkomu u téhož jedince scintigrafie diagnostická metoda nukleární medicíny, využívá radioizotopy screening vyhledávání odchylek od normy sebeanalýza analýza sebe samého sebolit mazový kamínek, kamínek v mazové žláze seborea mazotok sedativum zklidňující lék sediment usazenina sedimentace usazování segment část, úsek něčeho sekce pitva, řez sekrece vylučování sekreční vylučovací sekret látka vylučovaná žlázami, buňkami sekretolytikum lék rozpouštějící sekrety sekundární druhotný sekundář lékař podřízený vedoucímu lékaři semestr polovina školního roku na vysoké škole semi- polo- semikastrace chirurgické odstranění jedné pohlavní žlázy semipermeabilita polopropustnost semipermeabilní polopropustný senilita stařeckost senilní sešlý věkem, stařecký senior starší člen společenství senzibil osoba s mimořádnou vnímavostí na smyslové podněty senzibilita schopnost přijímat podněty senzibilizace zvýšení citlivosti, po kterém dochází k rychlejší reakci na daný podnět senzibilní schopný přijímat podněty senzitivní velmi citlivý senzomotorika součinnost vnímání a pohybu senzorický smyslový separace oddělení sepse otrava krve, celkový chorobný stav způsobený proniknutím mikroorganizmů do krve septální týkající se přepážky septikemie celkové onemocnění s přítomností bakterií v krvi septum přepážka sérodiagnostika rozpoznání choroby podle změn v krevním séru sérologie obor zabývající se rozborem krevního séra, zejm. pro diagnostické účely séroterapie léčení sérem obsahujícím protilátky seróza blána vystýlající dutiny těla a pokrývající v nich uložené orgány serózní s. blána = seróza sérum součást krve, nažloutlá tekutina, která se po srážení krve odděluje od krevní sraženiny sex pohlaví sex-appeal pohlavní přitažlivost sexualita pohlavní život, pud sexuální pohlavní sexuolog lékař zabývající se lidskou sexualitou, studiem, diagnostikou a léčbou sexuálních poruch sexuologie nauka o pohlaví, pohlavním životě, vztazích a abnormalitách sfingomyelin fosfolipid obsažený v mozkomíšní tkáni sfinkter svěrač sfygmo- tep, pulz sfygmograf přístroj graficky zobrazující tepovou vlnu sfygmografie grafická vyšetřovací metoda znázorňující pulzovou vlnu tepu schizofrenie těžké duševní onemocnění charakteristické postupnou ztrátou vztahu ke skutečnosti schizofrenik osoba trpící schizofrenií schizoidní nevyrovnaný v prožívání schizotymní uzavřený vůči okolí sialo- slina, slinný sialoadenitida/sialoadenitis zánět slinné žlázy sialolit kamének slinné žlázy sialom nespecifický nádor slinné žlázy sialorea zvýšené vylučování slin siamský s. dvojčata = dvojčata srostlá částí těla sideropenie nedostatek železa v krvi sideróza onemocnění vyvolané zaprášením plic sloučeninami železa signifikantní význačný silikóza onemocnění vzniklé zaprášením plic sloučeninami křemíku simulant osoba předstírající chorobu simulovat předstírat chorobu sin. zkratka pro levostranný sinister, sinistra, sinistrum levý, na levé straně sinus dutina sinusitida/sinusitis zánět vedlejších nosních dutin sirup hustý roztok sacharózy s přídavkem léčiva skabies svrab, prašivina skalp kůže s vlasy zabitého nepřítele skalpel anatomický, preparační nebo chirurgický nožík s pevnou čepelí skalpovat stahovat někomu kůži s vlasy z hlavy skarifikace povrchové naříznutí či seškrabání pokožky skarlatina spála, infekční streptokokové onemocnění charakterizované angínou s exantémem (vyrážkou) skelet kostra skiagrafie pořizování rentgenových snímků vyšetřovaných tělesných orgánů skiaskopie vyšetřování pod přímým prosvětlovacím rentgenovým zářením skléra bělima skleredém otokové ztvrdnutí podkožní tkáně sklerektáza výduť bělimy sklerektomie chirurgické vynětí bělimy skleritida/skleritis zánět bělimy sklero- tvrdý, suchý sklerodermie chorobné ztuhnutí kožního vaziva sklerom vleklé bakteriální onemocnění nosu a cest dýchacích charakteristické ztluštěním a zvředovatěním sliznice sklerotický příd. jméno ke skleróza sklerotik postižený sklerózou sklerotizace pochod vedoucí ke zmnožení vaziva, ale také léčebný úkon sloužící k uzavření patologicky rozšířených žil skleróza chorobné tvrdnutí tkáně zmnožením tuhého vaziva, která nahrazuje tkáň původní skolióza chorobné vychýlení páteře do strany skotom tmavá skrvna na zorném poli skrotální příd. jméno od skrota skrotokéla šourková kýla skrotum šourek sodomie sexuální úchylka charakteristická pohlavním stykem se zvířaty solární s. pleteň = vegetativní nervstvo v horní části břišní dutiny solidní důkladný, pevný solux infračervený zářič somatický vztahující se k tělu somatotropin růstový hormon bílkovinné povahy somatotropní týkající se růstu těla somatotyp souhrn tělesných a povahových znaků jedince somnambulizmus náměsíčnictví somnolence lehká porucha vědomí soor kvasinkové onemocnění postihující sliznici ústní dutiny a trávicí soustavy sopor středně těžká forma bezvědomí soudní lékař patolog s nadstavbovou atestací ze soudního lékařství, zabývá se hlavně problematikou příčin úmrtí, rozbory příčin a mechanizmů traumat jak pro potřeby zdravotnictví, tak pro orgány činné v trestním řízení spastický křečový spazmo- související s křečí, křečový spazmolytikum lék na uvolnění křečí spazmus křeč specialista odborník specializace soustředění se na určitou část oboru specifický příznačný, charakteristický sperma výměšek samčích pohlavních žláz vylučovaný při ejakulaci spermato- týkající se spermatu spermatocystitida/spermatocystitis zánět semenných váčků spermatogeneze vývoj samčích pohlavních buněk spermatorea nechtěný výtok semene (poluce) spermaturie přítomnost spermií v moči spermie samčí pohlavní buňka spina trn, hřeben, páteř spinalgie bolestivost páteře spinální příd. jméno od spiny spiritus etanol spiro- týkající se dýchání, dechový spirograf přístroj zaznamenávající dýchací pohyby spirografie záznam dýchacích pohybů spirogram záznam spirografu spirometr přístroj na měření vitální kapacity plic spirometrie metoda na zjišťování vitální kapacity plic splanchno- útrobní splanchnopleura blána pokrývající v tělní dutině povrch útrob splanchoptóza pokles břišních útrob splen- související se slezinou, slezinný splenektomie chirurgické vynětí sleziny splenický týkající se sleziny spleno- slezina, slezinný splenomegalie chorobné zvětšení sleziny spondylartróza degenerativní onemocnění meziobratlových kloubů páteře spondylitida/spondylitis zánět obratlů páteře spondylopatie onemocnění obratlů či páteře spondylóza degenerativní onemocnění meziobratlových destiček spontánní samovolný sporadický ojediněle se vyskytující sputum slina, chrchel stabilita stálost stadium období stafyledém otok patrového čípku stafylitida/stafylitis zánět patrového čípku stafylodermie hnisavý kožní zánět vyvolaný stafylokoky stafylogenní vyvolaný stafylokoky stafylokok kulovitý mikrob schopný hemolýzy, vyvolává hnisavé procesy stafyloptóza pokles čípku mezi patrovými oblouky stafyloschiza vrozený rozštěp měkkého patra a patrového čípku stafylotomie chirurgické vynětí patrového čípku standard ustálená norma stapedektomie chirurgické vynětí ušního třmínku stáza městnání krve steatorea tuková stolice steatóza chorobné hromadění tuku v plazmě buněk, s. jaterní = ztukovění jater steno- úzký, těsný stenocefalie předčasný srůst lebečních švů, následkem je tvarová úchylka hlavy stenokardie svíravá bolest srdce jako důsledek onemocnění věnčitých tepen stenóza chorobné zúžení průsvitu dutého orgánu stereoagnozie neschopnost zjistit hmatem tvar předmětu sterilita 1. stav bez choroboplodných zárodků, 2. neplodnost sterilizace umělé vyvolání neplodnosti sterilizátor sterilizační zařízení sterilizovaný podrobený sterilizaci sterilizovat provádět sterilizaci sterilní neplodný sterkobilin žlučové barvivo ve střevě metabolicky změněné přítomnými mikroorganizmy sterkorální výkalový sterkoremie městnání střevního obsahu sternální týkající se hrudní kosti sternotomie chirurgické protnutí hrudní kosti sternum hrudní kost steroidní s. hormony = významné biologické regulátory stetoskop přístroj k poslechu ozev a šelestů stimulace povzbuzování k vyšší činnosti stomachikum lék podporující chuť k jídlu a trávení stomatitida/stomatitis zánět sliznice dutiny ústní stomato- týkající se úst, ústní stomatochirurg lékař, který se zabývá chirurgickou léčbou chorob a úrazů obličeje, čelistí a zubů stomatochirurgie nauka o chirurgickém léčení nemocí dutiny ústní stomatolog lékař zabývající se výzkumem, diagnózou a léčbou chorob dutiny ústní, čelistí a zubů stomatologie obor zabývající se výzkumem, diagnostikou a léčbou nemocí dutiny ústní, čelistí a zubů stomatóza nespecifikované onemocnění dutiny ústní strabometrie měření úhlu šilhání strabotomie operační zákrok k odstranění šilhání strangulace zaškrcení průsvitu dutého orgánu strangurie řezavá bolest při močení streptodermie hnisavý kožní zánět vyvolaný streptokoky streptokok mikroorganizmus působící různá onemocnění, např. angínu, spálu apod. streptokoková infekce infekce vyvolaná streptokoky, např. spála, angína stres nadměrná tělesná i psychická zátěž organizmu stridor pískavé dýchání strie trhlinka v pojivové části kůže, vzniká např. během těhotenství na kůži břicha nebo prsou při zvětšování jejich objemu striktura chorobné sevření dutého orgánu struma nezánětlivé zvětšení štítné žlázy, většinou způsobené nedostatkem jódu strumitida/strumitis zánět strumózně změněné štítné žlázy střední zdravotnický personál (všeobecká zdravotní sestra, porodní asistentka apod.) absolventka střední zdravotní školy, která se následně specializuje dle příslušných oborů, podobně jako lékař; dle pokynů lékaře vykonává některá vyšetření a léčebné úkony a ošetřovatelskou péči stupor strnulost sub- pod, dole subakutní méně prudký subdurální týkající se prostoru mezi tvrdou blanou mozkovou a pavoučnicí subepidermální nacházející se pod pokožkou subepiteliální nacházející se pod epitelem subfebrilní týkající se mírně zvýšené teploty subkortikální podkorový subkutánní podkožní subluxace vykloubení substituce náhrada subtilní drobný, útlý suficience dostatek sugesce psychoterapeutická metoda navozující kladný přístup pacienta k léčebným postupům suicidium sebevražda sulkus rýha, brázda super- nadřazený, nejvyšší, vyšší superficiální povrchový superinfekce opakovaná infekce zvenčí superiorní nadřazený superpozice neuvědomělé zveličování příznaků chorob supositorium čípek, forma léku uzpůsobená k vpravení do tělních dutin supra- nadřazený, nejvyšší suprarenální nadledvinový suprasternální ležící nad hrudní kostí suprese potlačení suspektní podezřelý sutura šev (spojení mezilebečních kostí), steh, sešití rány syfilis pohlavní onemocnění symbióza vzájemné soužití symetrie souměrnost symfýza stydká spona sympatektomie vynětí sympatického nervu nebo uzliny sympatikus sympatické nervstvo sympatolytikum látka blokující sympatické nervstvo sympatomimetikum látka stimulující sympatické nervstvo symptom příznak, např. příznak, projev, známka choroby symptomatický příznačný, charakteristický, s. léčba = léčba pouze příznaků onemocnění, nikoli příčiny symptomatologie nauka o příznacích chorob synalgie vnímání bolesti na místě vzdáleném od jeho zdroje synapse místo fyziologického spojení dvou nervových buněk synartróza bezkloubní nepohyblivé spojení syndaktylie vrozená vada, kdy prsty nejsou od sebe odděleny syndesmóza spojení kostí vazivem syndrom soubor příznaků, které jsou charakteristické pro určité onemocnění synechie srůst synergizmus působení stejným směrem synchondróza chrupavčité spojení kostí synkinéza mimovolný pohyb synkopa krátkodobé bezvědomí způsobené nedokrvením mozku při zpomalení či zástavě činnosti srdce synostóza srůst sousedních kostí synovie kloubní maz synovitida/synovitis zánět kloubní výstelky syntetický umělý systola stah, smrštění srdce vedoucí k vypuzení krve ze srdce do krevního oběhu š nahoru šok mohutný otřes organizmu provázený poruchou jeho hlavních funkcí T nahoru tableta přípravek kulovitého tvaru slisovaný z rozdrceného prášku tachy- rychlý tachykardie zrychlená srdeční činnost tachypnoe zrychlené dýchání talamus část mezimozku talasemie dědičná anémie talkóza onemocnění vyvolaná zaprášením plic mastkem talus hlezenní kost tampon malý svitek gázy upravený k vysušení ran tamponáda dočasné vycpání dutiny gázou sloužící k zástavě krvácení nebo stlačení dutiny orgánu krví, který pak nemůže plnit svou funkci, např. tamponáda srdeční tamponovat provádět tamponování tarzalgie bolesti v zánártí tarzální týkající se tarzu tarzektomie chirurgické vynětí zánártních kůstek tarzitida/tarzitis zánět tarzální části víčka tarzoplastika plastická operace tarzální části očního víčka tarzus 1. zánártí, 2. tarsus palpebrae = ploténka očního víčka teleangiektázie trvalé rozšíření kapilár telepatie schopnost některých osob přenášet vjemy bez pomoci známých smyslových orgánů tělovýchovný lékař lékař studující působení tělesné výchovy a sportovní činnosti na zdravý i nemocný organizmus temporální spánkový tenalgie bolest šlachy tendinitida/tendinitis zánět šlachy tendoplastika plastická operace šlachy tendovaginitida/tengovaginitis zánět šlachové pochvy tenektomie chirurgické vynětí části šlachy tenezmus neutišitelné nutkání na stolici tenotomie chirurgické přetětí šlachy tenze tlak teoretický vztahující se k teorii teoretik osoba zabývající se teorií nějakého oboru terapeut osoba provádějící terapii terapeutický vztahující se k terapii terapeutikum léčebný prostředek terapie léčba terapie (koncovka) léčení, léčba terato- týkající se vady teratoblastom nádor mající původ v embryonální tkáni teratogen látka způsobující teratogenitu teratogeneze vznik a vývoj vrozené vady teratogenita schopnost látky vyvolat malformaci vyvíjejícího se zárodku teratogenní vztahující se k teratogenitě teratom embryonálně založený nádor termální tepelný terminální konečný termo- teplo, tepelný termofor pryžový vak naplněný teplou vodou, užívá se k léčebným účelům termokauter termický přístroj k vypalování tkání termokauterizace chirurgické vypalování tkání termoterapie terapie teplem testis varle, mužská párová pohlavní žláza testosteron steroidní samčí hormon vylučovaný varlaty tetanie syndrom charakteristický zvýšenou dráždivostí nervové soustavy tetanotoxin jed vytvářený původcem tetanu tetanus infekce způsobená mikroorganizmem Clostridium tetani tibie holenní kost tinea plísňové onemocnění kůže tinktura lihový výtažek drog tokoferol látka ze skupiny vitaminů E tomie (koncovka) řez, chirurgický zákrok tomograf rentgen zobrazující jednotlivé vrstvy lidského těla tomografie rentgenová vyšetřovací metoda hloubkově snímající vnitřní orgány tomogram tomografický snímek tonický posilující tonikum posilující lék tonometr přístroj určený k nepřímému měření krevního tlaku tonometrie měření krevního tlaku přímou i nepřímou metodou tonus napětí tonzila mandle tonzilektomie odstranění mandlí tonzilitida/tonzilitis zánět mandlí, angína tonzilomykóza plísňové onemocnění mandlí tonzilotomie chirurgické vynětí části mandlí torakalgie bolest hrudníku torakální hrudníkový torako- související s hrudníkem, hrudní torakochirurgie chirurgie hrudníku torakometrie měření objemu hrudníku torakometrem torakoplastika plastická operace hrudníku torakoskopie vyšetřování hrudníku zrakem torakotomie chirurgické otevření hrudníku torax hrudník torze otočení totální úplný tox- související s jedem, jedovatý toxemie přítomnost toxinu v krvi toxi- související s jedem, jedovatý toxicita intenzita působení jedovaté látky toxický jedovatý toxikace otrava toxiko- související s jedem, jedovatý toxikolog odborník v toxikologii toxikologie nauka o složení a vlastnostech jedů a jejich působení v živých organizmech toxikoman postižený toxikomanií toxikomanie psychická i tělesná závislost na drogách toxikóza stav způsobený otravou toxin jed se specifickými účinky toxoid uměle upravený toxin bakterií užívaný k očkování toxokaróza parazitární onemocnění přenosné na člověka, způsobené larvami škrkavek toxoplazmóza parazitární onemocnění zvířat přenosné na člověka, způsobené parazitem Toxoplazma gondii trabekula trámeček trabekulární trámčitý trachea průdušnice tracheální průdušnicový tracheitida/tracheitis zánět průdušnic trachel- vztahující se k děložnímu čípku trachelektomie chirurgické odstranění děložního čípku tracheloplastika plastická operace upravující děložní čípek tracheo- týkající se průdušnice, průdušnicový tracheobronchiální týkající se průdušnice a průdušek tracheobronchoskopie vyšetřovací metoda průdušnice a průdušek bronchoskopem tracheolaryngeální týkající se průdušnice a hrtanu tracheoragie krvácení z průdušnice tracheoskop zrcátko k vnitřnímu vyšetření průdušnice tracheoskopie vyšetření tracheoskopem tracheospazmus křečovité stažení svalstva průdušnice tracheostenóza chorobné zúžení průdušnice tracheostomie vyústění průdušnice na povrch provedený chirurgicky tracheotomie chirurgické otevření průdušnice trachyfonie chrapot trakce natažení, natahování trakt ústrojí trankvilizér skupina léků uvolňující emoční napětí transfuze krevní převod transplantace přenos tkání nebo orgánu na jiné místo téhož nebo jiného organizmu transplantát tkáň nebo orgán přenášený při transplantaci transplantologie nauka o transplantacích transsexualizmus chorobná touha jedince žít jako osoba opačného pohlaví transsudát tekutina nahromaděná v tělních dutinách v důsledku poruchy krevního oběhu trapézový lichoběžníkový, např. sval na zádech trauma úraz, poranění traumatolog chirurg zabývající se komplexní léčbou poranění traumatologie obor zabývající se poraněními a úrazy tremor třes trepanace vysekání kosti za účelem získání přístupu k chorobnému ložisku, nejčastěji lebeční kosti při operacích mozku trepanační vztahující se k trepanaci triceps trojhlavý sval tricho- chlup, vlas trichomykóza plísňové onemocnění postihující ochlupení podpaží trochlea styčná plocha kosti tvaru kladky trochleární kladkovitý trokar nástroj k uvolnění plynů z tělní dutiny trombektomie chirurgické vynětí trombu trombo- související s krevní sraženinou nebo krevní destičkou trombocyt krevní destička trombocytopenie úbytek krevních destiček trombocytóza nadbytek krevních destiček tromboflebitida/tromboflebitis zánětlivé onemocnění žil provázené tvorbou trombů v postižené oblasti trombolýza rozpad trombu trombopatie porucha krevních destiček trombopenie nedostatek krevních destiček v krvi trombóza ucpání cévy krevní sraženinou trombus krevní sraženina tubektomie chirurgické vynětí vejcovodu tuberkulóza souchotiny, chronická infekční choroba způsobená mikroorganizmem Mycobacterium tuberculosis tuboovaritida/tuboovaritis zánět vaječníku a vejcovodu tubulární trubicovitý tubulus trubička tubus roura, trubice tumor nádor tumorózní vztahující se k tumoru, nádorový tyflóza slepota tyfus nakažlivé břišní průjmové onemocnění vyvolané mikroorganizmem Salmonella typhi tylóza mozolovitost tymektomie chirurgické odstranění brzlíku tymocyt leukocyt v brzlíku tymoeretika léky ke zmírnění depresí tymom nádor brzlíku tymopatie porucha emoční oblasti provázená úzkostí tympanální bubínkový tympanofonie hučení v uchu tympanoplastika plastická operace bubínku, která má za cíl zlepšení sluchu tympanotomie chirurgické protětí bubínku tymus brzlík tyreidektomie úplné nebo částečné odstranění štítné žlázy tyreo- související se štítnou žlázou tyreogenní vznikající ve štítné žláze tyreoidální vztahující se ke štítné žláze tyreoiditida/tyreoiditis zánětlivé onemocnění štítné žlázy tyreotoxikóza nadměrná tvorba hormonů štítné žlázy tyreotropin hormon řídící činnost štítné žlázy tyreóza chorobné projevy zvýšené činnosti štítné žlázy tyroxin hormon štítné žlázy U nahoru ulcerace zvředovatění ulcerogenní vředového původu ulcerózní vředový ulcus vřed ulna loketní kost ulnární ležící při malíčku ultrasonografie vyšetřovací metoda vnitřních orgánů využívající ultrazvuk ultrazvuk zvuk s frekvencí nad hranicí slyšitelnosti umbilikální pupeční umbilikus pupek undulace vlnění, vlny unguentum mast unilaterální jednostranný urea močovina ureáza enzym štěpící močovinu na amoniak a kyselinu uhličitou uremie zvýšení hladiny dusíkatých látek v krvi při jejich nedostatečném vylučování u selhání funkce ledvin ureter močovod ureteritida/ureteritis zánět močovodu uretero- týkající se močovodu ureterolitiáza tvoření kaménků v močovodu ureterostenóza chorobné zúžení močovodu ureterostomie chirurgické vytvoření nového vyústění močovodu při neodstranitelné překážce v něm ureterotomie chirurgické otevření močovodu uretra močová trubice uretrální vztahující se k močové trubici uretritida/uretritis zánět močové trubice uretrizmus křečové stažení močové trubice uretro- související s močovou trubicí uretrocystitida/uretrocystitis zánět močové trubice a močového měchýře současně uretroplastika operace odstraňující defekty močové trubice uretroragie krvácení z močové trubice uretrorea výtok z močové trubice uretrostenóza chorobné zúžení močové trubice uretrovaginální týkající se močové trubice a pochvy urgentně naléhavě urgentní naléhavý urie (koncovka) související s močí urina moč uro- související s močí urobilin žluté barvivo vylučované močí urobilinemie přítomnost urobilinu v krvi urobilinogen žlučové barvivo obsažené v tlustém střevě urobilinurie přítomnost urobilinu v moči urocystektomie chirurgické vynětí močového měchýře urocystostomie chirurgické vytvoření nového vyústění močového měchýře při neodstranitelné překážce v dolních cestách močových urogenitální týkající se močové a pohlavní soustavy urografie rentgenové vyšetření močových cest pomocí kontrastní látky urolitiáza výskyt močových kamenů urolog lékař – chirurg – zabývající se nemocemi močového systému a mužských pohlavních orgánů a jejich léčbou, včetně léčby operační urologie nauka o chorobách močového systému a mužských pohlavních orgánů a jejich léčbě uropoéza tvorba moči urosepse infekce pronikající do tkání z močového systému urtikaria kopřivka uterinní děložní uterizmus křeč děložního svalstva utero- týkající se dělohy, děložní uterosalpingografie rentgenové vyšetření dělohy a vejcovodů pomocí kontrastní látky uterotomie protětí dělohy uterotonikum látka vyvolávající stahy děložního svalstva uterovaginální týkající se dělohy a pochvy uterovezikální týkající se dělohy a močového měchýře uterus děloha uvea cévnatá pigmentová vrstva oka zahrnující cévnatku, duhovku a řasnaté tělísko uveitida/uveitis zánět uvey uvula čípek uvulární čípkový uvulitida/uvulitis zánět čípku uvulotomie chirurgické odstranění patrového čípku V nahoru vagina pochva vaginitida/vaginitis poševní zánět vaginizmus křečovitý stah poševního svalstva vaginoperineorafie chirurgické sešití trhliny pochvy vaginoperineotomie chirurgické protětí pochvy vaginorektální týkající se pochvy a konečníku vaginoskop optický přítroj vyšetřující pochvu vaginoskopie vyšetření pochvy vaginoskopem vaginotomie chirurgické protětí pochvy vaginovezikální týkající se pochvy a močového měchýře vago- týkající se bloudivého nervu vagotomie chirurgické přetětí bloudivého nervu vagotropní působící na bloudivý nerv vagus bloudivý nerv vakcína očkovací látka proti infekčním nemocem, která vyvolává v organizmu tvorbu protilátek vakcinace podávání vakcíny z preventivních důvodů valgozita vbočenost kloubů valgózní vbočený, vychýlený valvula, valva chlopeň valvulitida/valvulitis zánět chlopně valvulotomie chirurgické protětí srostlých srdečních chlopní varicela plané neštovice varikografie rentgenová zobrazovací metoda křečových žil pomocí kontrastní látky varikokéla rozšíření a prodloužení žil chámovodu varikozita shluk varixů varikózní týkající se varixů variola pravé neštovice varix křečová žíla varozita vybočenost kloubů varózní vybočený vaskularizace prokrvování tkáně cévami vaskulární cévní vaskulitida/vaskulitis zánět cévy vaskulózní cévnatý vazektázie chorobné rozšíření cév vazo- týkající se cévy, cévní vazodilatace rozšíření cév vazodilatační rozšiřující cévy vazodilatans lék rozšiřující cévy vazodilatátor prostředek (nástroj) rozšiřující cévy vazokonstikce zúžení cévy vazokonstrikční zužující cévy vazomotorický v. nervy = inervující cévy a způsobující změnu jejich průsvitu vazoneuróza neuróza charakteristická nepřiměřenou reakcí cév vazotonikum lék upravující napětí cév vegetativní týkající se životních funkcí bez závislosti na naší vůli véna žíla venektázie chorobné rozšíření žíly venepunkce punkce žíly venerický týkající se pohlavních nemocí venerolog odborník ve venerologii venerologie nauka o pohlavních chorobách venostáza městnání krve v žílách venózní vztahující se k žíle ventilace v. plicní = výměna plynů v plicích ventrikulární týkající se srdeční nebo mozkové komory ventrikulografie rentgenové zobrazení mozkových komor po jejich naplnění kontrastní látkou ventrodorzální předozadní vertebrální obratlový vertigo závrať vertikální svislý veziko- související s močovým měchýřem vezikokéla kýla močového měchýře vezikotomie chirurgické otevření močového měchýře vezikoureterální týkající se močovodu a močového měchýře vezikouterinní týkající se dělohy a močového měchýře vezikula puchýř, váček, sklípek vezikulitida/vezikulitis zánět semenných váčků vezikulózní měchýřkovitý, puchýřkovitý vibrace chvění, kmitání viremie přítomnost virů v krvi virgo panna virogenní vyvolaný viry virolog odborník ve virologii virostatikum látka potlačující růst a rozmnožování virů virový vztahující se k viru viróza infekční onemocnění způsobené viry virulence schopnost mikroorganizmu vyvolat infekční onemocnění virus nejjednodušší biologická jednotka, původce infekčních onemocnění schopný rozmnožovat se pouze v živých buňkách viscerální týkající se vnitřních orgánů visceroptóza pokles břišních útrob vitalita schopnost života vitální schopný života vitamin organická látka nezbytná pro metabolické pochody vitaminózní obsahující vitamin vitiligo kožní onemocnění charakteristické bílými skvrnami citlivými na světlo vizita pravidelná obchůzka skupiny lékařů za účelem kontrolní prohlídky pacientů ve zdravotnických zařízeních volární ležící na dlaňové straně volvulus zauzlení střev vomitus zvracení vulnerabilita zranitelnost vulnerabilní zranitelný vulva ženské zevní pohlavní ústrojí vulvektomie odnětí vulvy vulvitida zánět vulvy vulvovaginitida/vulvovaginitis zánět zevních rodidel a pochvy X nahoru xenofobie nedůvěra ke všemu cizímu xero- suchý, sucho xerostomie suchost v ústech Z nahoru zygota oplozené vajíčko